Heliga Birgitta sitter på en tron.

Den himmelska nåden och helvetets eldar – Bilderna i den Heliga Birgittas verk Himmelska Uppenbarelser, Revelationes Celestes (webbutställningen)

 

Heliga Birgitta sitter på en tron och räcker över sin regelbok till birgittinsystrar och bröder.

Heliga Birgitta fick religiösa syner eller uppenbarelser redan som ung. Många av dem var kopplade till dagspolitiken och samhällets maktförhållanden. Tillsammans med sina biktfäder nedtecknade hon sina visioner i skriftlig form. Dessa visioner är kända under det latinska namnet ”Revelationes Celestes” eller ”Himmelska Uppenbarelser” på svenska.

Vem var Birgitta och vilka ”Himmelska Uppenbarelser”?

Birgitta Birgersdotter (1303–1373) var en svensk adelskvinna, hustru och mor till åtta barn. Birgitta var både berömd och kontroversiell redan under sin livstid, och idag är hon en av de mest kända och studerade medeltida mystikerna. Särskilt efter sin makes, riddare Ulf Gudmarssons, död år 1344 ägnade sig Birgitta åt ett religiöst liv. Första gången som hon fick en himmelsk uppenbarelse bedöms vara omkring år 1346. Därpå konstaterade en kommitté av biskopar och teologer att Birgittas uppenbarelser stod i överensstämmelse med kyrkans lära.

De Himmelska Uppenbarelserna samlades in mellan åren 1344 och 1373. Huvudsakligen är verket skrivet på latin i samarbete mellan Birgitta och hennes biktfäder Petrus från Alvastra, Petrus från Skänninge och biskop Alfons av Jaén. I många av visionerna talar Kristus och ibland också Jungfru Maria direkt till Birgitta eller deltar i en dialog om andliga ämnen. Birgitta förmedlade också sina gudomliga visioner till makthavare under sin tid. Förutom “Revelationes Celestes”-verket skrev Birgitta även en klosterregel för den nya religiösa orden, Birgittinorden.

Nätutställningens bilder

I denna webbutställning visas en tyskspråkig utgåva av “Revelationes Celestes” från år 1502, som är framställd av tryckeriet Anton Koberger i Nürnberg och som trycktes på beställning av kejsare Maximilian (1508–1519). Exemplaret som visas tillhör Åbo universitetsbiblioteks samlingar. Bokens illustrationer är utförda som träsnitt, det vill säga bilder ingraverade på träplattor som trycktes på sidorna samtidigt som texten. I den tyskspråkiga utgåvan finns det bilder på femton sidor, och vissa bilder upprepas på flera sidor. Bilderna har ingen upphovsmans namn eller initialer, men det antas att upphovsmannen var någon av konstnären Albrecht Dürers (1471–1528) elever, möjligen Matthias Grünewald eller Peter Vischer. Dürers anknytning till illustrationen är i varje fall uppenbar, eftersom tryckeriets ägare Koberger var hans gudfar.

Den medeltida förlagan

De första exemplaren av den Heliga Birgittas Himmelska Uppenbarelser var handskrifter, handskrivna böcker med flerfärgade, handmålade bilder med motiv från uppenbarelserna bredvid texten. Dessa helt handtillverkade böcker var naturligtvis mycket värdefulla och bara tillgängliga för ett fåtal. Med boktryckarkonsten kunde ett verk produceras snabbare och billigare i flera exemplar, vilket gjorde Birgittas tankar ännu mer kända över hela Europa. Den första utgåvan av Himmelska Uppenbarelser beställdes av Vadstena kloster och trycktes av Bartholomeus Ghotans tryckeri i Lübeck år 1492. Upplagan var på 800 exemplar. Den första utgåvans illustrationer återger samma ämnen och kompositioner som användes i medeltida handskrifter. Även Åbo universitets tyska utgåva bygger på den visuella traditionen från handskrifterna när det gäller bildinnehållet, men stilistiskt sett ger dess skickligt utförda, detaljrika teckningar Birgittas visioner från medeltiden en prägel av rännessansen. År 1500 års utgåvas särdrag är att illustrationerna inte följer textinnehållet i samma utsträckning som tidigare utgåvor, utan bildernas placering skapar nya korsreferenser inuti boken.

Utställningens skapare:
Åbo universitets bibliotek
Levd religion i medeltida Finland (Svenska Litteratursällskapet)
I samarbete: Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS)

Bilder: Turun yliopiston viestintä/ Suvi Harvisalo