Yliopiston kirjasto - tutkitun tiedon työpaja.

Yliopiston kirjasto – tutkitun tiedon työpaja

Jo lähes sata vuotta sitten Turun yliopiston kirjaston ensimmäinen ylikirjastonhoitaja Volter Kilpi kuvasi kirjastoa työpajana, ja sitä se on myös nykyisin. Kirjasto on yhä enemmän  mukana tutkijoiden ja opiskelijoiden työssä sekä tiedon välityksessä että sen jalostuksessa – aktiivisena työpajana.

Kirjasto on työpaja, josta tutkija noutaa aseensa ja ilman hän on avuton. Volter Kilpi.

Näyttely luo yleistajuisen katsauksen osaan kirjaston nykyisistä tehtävistä tieteen ja tiedon parissa: avoimeen tieteeseen, informaatiolukutaitoon ja tutkimustietojärjestelmään. Näkökulmansa aiheista kertovat kirjaston ammattilaiset sekä kirjaston palveluita käyttävät yliopiston tieteentekijät.

Näyttely on tehty Turun kirjamessujen vuoden 2021 ajankohtaisteeman Tiedon murros innoittamana. 

Näyttelytyöryhmä: Sari Huttunen, Sara Kannisto, Päivi Letonsaari, Jouko Miettinen, Maare Paloheimo ja Johanna Tevaniemi.