Yliopiston kirjasto - tutkitun tiedon työpaja.

Tutkimustietojärjestelmä tuo näkyvyyttä tutkimukselle

Kirjastolla on tärkeä osa yliopistolaisten tutkimustulosten näkyvyyden sekä yliopiston saaman rahoituksen kannalta.

Kirjastoamanuenssi Jouko Miettinen, Turun yliopiston kirjasto

Tietoasiantuntija Jouko Miettinen

Kuva: Päivi Letonsaari

Työkalu näkyvyyden lisäämiseen

Tutkijan osaamisesta, tutkimustyöstä ja tuloksista kerätään tietoa opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävää raportointia sekä muita tutkimuksen rahoittajia varten. UTUCRIS-tutkimustietojärjestelmää käytetään tutkimuksesta kerättävien tietojen hallintaan, tutkijoiden profiilitietojen (esim. asiantuntijuusalueet, tutkimus, opetus) ylläpitoon sekä tutkimus- ja professionaalisten ansioiden kirjaukseen.

Tutkijan, asiantuntijuuden ja tuotosten halutaan olevan näkyvästi esillä, mikä osaltaan lisää Turun yliopistossa tehtävän tutkimuksen tunnettuutta. Tutkimustietojärjestelmään julkisesti näkyville kirjatut tiedot sekä henkilökunnan profiilit ovat selattavissa verkossa tutkimusportaalin kautta.

Tutkimusportaalin etusivu

Tutkimustietokanta, avoin julkaisuarkisto ja rinnakkaistallentaminen

Tutkijoiden ja yksiköiden perustiedot tuodaan tutkimustietojärjestelmään automaattisesti muista yliopiston sisäisistä tietojärjestelmistä.

Yliopiston kirjaston henkilökunta tuo yliopiston tutkijoiden julkaisutietoja Web of Science – ja Scopus tietokannoista julkaisuja kerran kuussa ja Melinda-, Medic- ja Selma -tietokannoista tuodaan julkaisuja kolme kertaa vuodessa. Tutkijat lisäävät tiedot niistä julkaisuistaan, joita ei indeksoida näihin tietokantoihin. Kirjaston tutkimustietojärjestelmätiimi tarkistaa ja täydentää julkaisutiedot opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimaan muotoon ja sisältöön.

Tutkimustietojärjestelmä toimii myös Turun yliopiston julkaisuarkistona. Artikkelien ja muiden julkaisujen kokotekstit rinnakkaistallennetaan järjestelmään niiden kustantajien sääntöjen mukaisesti. Rinnakkaistallenne on kustantajan hyväksymä kirjoittajan viimeinen vertaisarvioitu käsikirjoitusversio. Kirjaston henkilökunta tarkistaa tekijänoikeuksiin ja julkaisemiseen liittyvät säännöt kustantajilta ennen julkaisujen saattamista julkisiksi. Rinnakkaistallenteet ovat vapaasti luettavissa (”Open Access”) tutkimusportaalin kautta, tosin usein kustantajan määräämän viiveen eli embargo-ajan jälkeen. Lisäksi kirjasto rinnakkaistallentaa kaikki avoimesti julkaistut julkaisut niiden pysyvän säilytyksen takaamiseksi

Rahoittajien vaatimaa tutkimusraportointia

Turun yliopisto raportoi Opetus- ja kulttuuriministeriölle omat vuosittaiset julkaisumääränsä tutkimustietojärjestelmän tietojen pohjalta. Tutkimustietojärjestelmään kerätyt tiedot ovat myös muiden rahoittajien (esim. Suomen Akatemian) käytettävissä.

Opetus- ja kulttuuri ministeriön rahoituksesta 14 prosentista määräytyy tieteellisten julkaisujen laadun ja määrän perusteella. Vertaisarvioidut julkaisut, joilla on Julkaisufoorumin tasoluokka 0-3 saavat kertoimet 0,1-4.  Muille julkaisuille kertoimet ovat 0,1. Avoimesti saatavilla oleville vertaisarvioiduille julkaisuille tulee lisäkerroin 1,2. Tämänkin takia julkaisujen rinnakkaistallentaminen tutkimustietojärjestelmään on tärkeää.

Tutkimustietojärjestelmän taustajärjestelmänä toimii Converis.

 

Teksti: Jouko Miettinen