Åbo Underrättelser

Sanomalehden Åbo Underrättelser etusivu vuodelta 1824. Kirjoitettu fraktuuralla.

Suomen vanhin edelleen ilmestyvä sanomalehti on Åbo Underrättelser. Ensimmäinen numero ilmestyi 3.1.1824. Lehden perustaja oli Christian Ludvig Hjelt, joka oli suomalainen kirjanpainaja, kustantaja ja kirjakauppias. Aluksi lehti sisälsi artikkeleita suomen kielestä ja uskonnosta, ulkomaisia tiedeuutisia sekä hiippakuntien ja yliopistojen virkanimityksiä. Yliopiston poismuuton myötä lehti kohdistettiin kauppiaille ja liike-elämälle, mutta lukijoita pyrittiin saamaan myös naisväestä: esimerkiksi vuonna 1830 ilmestyi suuren maailman pukeutumisesta kertova osasto ”Parisiska moder”. Lehdessä julkaistiin myös hyvin valittuja ja käännettyjä novelleja.

Lehti loi Åbo Tidningarin kanssa pohjaa alue- ja kaupunkilehdistölle. Vuonna 1907 ÅU ja Åbo Tidning yhdistyivät, ja yhtiöön liitettiin myös Västra Finland sekä suomenkielinen Turun Lehti. Näin lehdestä muodostui merkittävä mielipiteenmuodostaja, jota lainattiin ja kommentoitiin.

Pitkään ilmestyneen lehden historiassa voi nähdä myös lehtialan kehittymistä. Aluksi lehti ilmestyi puolen arkin laajuisena ja fraktuuralla kirjoitettuna kuten muutkin tuon ajan lehdet. 1830-luvulla lehti siirtyi kaksipalstaiseksi ja 1850-luvulla kolmipalstaiseksi. Ilmestymistiheys oli kaksi kertaa viikossa, vuodesta 1877 päivittäin. Kuitenkin sotien jälkeen lehti kärsi ruotsinkielisen väestön vähenemisestä ja samanaikaisesta kustannusten noususta. 1960-luvulla lehti muuttui viisipäiväiseksi ja siirtyi tabloidikokoon.

Näyttelyn muut osiot