Meripakkausohje ja kontin lastaussuunnitteluohjeistus

MeriDiLogis-hankkeessa tuotettu opas liitteineen sekä lisämateriaalia on ladattavissa alla olevien linkkien kautta nimeä klikkaamalla:

Meripakkausohje ja kontin lastaussuunnitteluohjeistus 31.08.2023

Seaworthy packing guide and container loading planning instructions 31.08.2023

Liite 1 Kuormanvarmistuksen laskenta ja esimerkit JAMK 2022

Liite 2 Kuormanvarmistus- ja sidontavälineet Haklift 2023

Informative Material related to the IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)

CTU-code IM Quick Lashing Guide MSC.1/Circ.1498

Turvallinen työskentely kuljetuskontissa

Safe Working in a Transport Container

Cargo securing to prevent cargo damages on road, sea, rail and air

Kiitos kaikille Meripakkausohje ja kontin lastaussuunnitteluohjeistus -oppaan mahdollistaneille ja tekemiseen osallistuneille!

Meripakkausohje ja kontin lastaussuunnitteluohjeistus -opas on ohjeellinen ja vapaasti käytettävissä lähde mainiten (CC BY-NC-ND 4.0). Oppaan ja sen liitteiden sisällön muuttaminen ja muuntelu ilman lupaa on kielletty. Oppaan tiedot ovat yleisluonteisia, eikä niiden ole tarkoitus käsitellä tietyn yksilön tai yhteisön tilannetta. Oppaan tekijät eivät ole vastuussa mistään sisällöstä, johon tässä oppaassa on viitattu tai jota tähän oppaaseen on linkitetty.

The “Seaworthy packing guide and container loading planning instructions” is indicative and free to use, with attribution to the source (CC BY-NC-ND 4.0). Changing and modifying the contents of this guide and its appendices without permission is prohibited. The information presented in this guide is generic in nature and is not intended to relate to the situation of any specific individual or community. The authors of this guide are not responsible for any content referred to or linked to in this guide.


Creative Commons


Lastiturvallisuustyöryhmä LASTU kokoonuu 18.3.2024 Lohjalla ja 6.5.2024 Turussa

Lisätietoja Lastiturvallisuustyöryhmä LASTUn sivuilla → www.lastiturvallisuus.fi

Lue Brahea-keskuksen Maalta ja mereltä -blogista:

Suurin osa kuljetusvahingoista olisi estettävissä oikeanlaisella suunnittelulla ja pakkauksella

Parempi ohjeistus, vähemmän pakkaus-, tavara- ja henkilövahinkoja

SataDiLogis – miten logistiikka kehittyy ja miten rahtiliikenteen onnettomuuksiin on varauduttu Satakunnassa?

 

MeriDiLogis on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen kehittämishanke ja se toteutettiin 1.11.2020-31.8.2023, hankekoodi on A76534.