Kehitä muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia!

Kehitä muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia!

Lataa maksuton opas ja kysymyspatteristot!

Hankkeen aikana on rakennettu kokonaisvaltainen ja systeemiajattelua hyödyntävä kehittämismalli, joka kattaa muutosjoustavuuden vahvistamisen yritystasolta aina verkostoihin ja ekosysteemeihin. Kirjoittajien lähtökohtana on ollut tarjota paitsi tuoreeseen tutkimukseen perustuva itsearviointityökalu myös tehtäviä ja reittikarttoja tiedon viemiseksi käytäntöön. Kysymyspatteristot löydät oppaasta ja navigointipalkista kohdasta Muutosjoustavuustutka.

 Opas soveltuu myös muiden organisaatioiden kuin yritysten muutoskyvykkyyden arviointiin ja kehittämiseen.

Lähde innolla muutosjoustavuuden kehittämispolulle!

Projektipäällikkö Heli Trapp

Lataa “Opas muutosjoustavuuden vahvistamiseksi” (pdf)

Kehityshankkeen valmennukset ovat päättyneet.

Muutosjoustavuuspolku

Mitä yritys saa Muutosjoustavuuspolusta?

Muutosjoustavuuspolun avulla vahvistetaan yritysten liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja työhyvinvointia. Yritys saa

 • käyttöönsä muutosjoustavuuden itsearviointimittarin
 • ideoita ja työkaluja muutosjoustavuuden kehittämistyöhön, kuten
  • Ennakointimenetelmien käyttöönottoon
  • Keskeisten verkostojen ja ekosysteemien tunnistamiseen ja vahvistamiseen
  • Vuorovaikutteiseen johtamiseen ja esihenkilötyöhön
  • Etätyön johtamiseen
  • Työhyvinvoinnin ja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen
  • Tiimien ja työyhteisöjen toiminnan kehittämiseen
  • Yksilön oman resilienssin ja itsen johtamisen vahvistamiseen