Opas

Kehityshankkeen aikana on rakennettu kokonaisvaltainen ja systeemiajattelua hyödyntävä kehittämismalli, joka kattaa muutosjoustavuuden vahvistamisen yritystasolta aina verkostoihin ja ekosysteemeihin. Kirjoittajien lähtökohtana on ollut tarjota paitsi tuoreeseen tutkimukseen perustuva itsearviointityökalu myös tehtäviä ja reittikarttoja tiedon viemiseksi käytäntöön.

Opas soveltuu myös muiden organisaatioiden kuin yritysten muutoskyvykkyyden arviointiin ja kehittämiseen.

Lähde innolla muutosjoustavuuden kehittämispolulle!

Projektipäällikkö Heli Trapp

Lataa opas tästä