Muutosjoustavuustutka

Tunnista muutosjoustavuuden tila yrityksessäsi!

Muutosjoustavuustutka on itsearviointityökalu yrityksen muutosjoustavuuden tilan arvioimiseksi.

Kyselyt

Lataa kysely omalle koneellesi.

Pikaohje

Kyselyjen keskeiset teemat

Mikro- ja pk-yrityksien Muutosjoustavuustutka koostuu kuuteen eri muutosjoustavuuden teemaan liittyvistä väittämistä:

 1. Oma muutosjoustavuus
  Oma muutosjoustavuus tarkoittaa kykyä selvitä tehokkaasti odottamattomista tapahtumista, sopeutua muutokseen sekä ennakoida uhkia.
 2. Muutosjoustava työyhteisö
  Joustava työyhteisö tarkoittaa luottamukseen, keskinäiseen arvostukseen ja avoimuuteen perustuvaa kehittämismyönteistä yhteisöä.
 3. Muutosjoustava johtaminen
  Muutosjoustava johtaminen perustuu vuorovaikutukseen ja edistää yhteisöllistä ongelmanratkaisua sekä jatkuvaa oppimista.
 4. Liiketoiminnan muutosjoustavuus
  Liiketoiminnan muutosjoustavuus tarkoittaa yrityksen kykyä ennakoida, selviytyä ja mukautua erilaisiin muutostilanteisiin.
 5. Rakenne- ja prosessijoustavuus
  Rakenne- ja prosessijoustavuus tarkoittaa sujuvia suunnittelu- ja päätöksentekomalleja sekä henkilöstön toimenkuvien kitkatonta sopeutumista muuttuviin tilanteisiin.
 6. Verkostot ja ekosysteemi
  Verkostolla tarkoitetaan usean toimijan yhteistyötä, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuotteiden tai palvelujen myynti ja kaupallistaminen. Ekosysteemillä tarkoitetaan usean toimijan yhteistyötä, jossa ensisijaisena tavoitteena on yhdessä kehittäminen.

Suosittelemme lämpimästi muutosjoustavuustutkan tuloksien käymistä läpi yhdessä henkilöstön kanssa, sillä silloin päästään konkreettisemmin kiinni siihen, mistä lähtökohdista ja mitä lähdetään kehittämään. Keskustelu tukee myös henkilöstön sitoutumista ja osallistumista sekä innostumista muutoksen tekemiseen.

Yksinyrittäjien Muutosjoustavuustutka sisältää kolme teemaa:

 1. Oma muutosjoustavuus
 2. Liiketoiminnan muutosjoustavuus
 3. Verkostot

Kysy lisää

Heli Trapp Projektipäällikkö

Turun yliopiston Brahea-keskus

040 508 3964