Muutosjoustavuustutka

Tunnista muutosjoustavuuden tila yrityksessäsi!

Muutosjoustavuustutka on maksuton itsearviointityökalu, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa muutosjoustavuuden tilan ja keskeiset kehittämiskohteet. Tulokset auttavat valitsemaan yrityksen muutosjoustavuuden tilan kannalta olennaiset valmennukset, ja kehittämisen vaikuttavuutta on mahdollista arvioida toteuttamalla arviointi toiseen kertaan kehittämistyön lopussa.

Muutosjoustavuustutka toteutetaan sähköisenä kyselynä, jonka linkki lähetetään tilauksen yhteyshenkilölle. Tavoitteena on, että kartoitukseen vastaa koko henkilöstö. Yksinyrittäjille on rakennettu oma kartoitus, pk-yrityksien kartoituksessa on oma kysely johdolle ja esihenkilöille sekä työntekijöille ja toimihenkilöille. Alla on kuvattu kartoituksen teemoja tarkemmin.

Muutosjoustavuustutkan tulokset lähetetään yrityksen yhteyshenkilölle. Suosittelemme, että tuloksia käydään läpi yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Tilaa yritykselle Muutosjoustavuustutka!

Mikro- ja pk-yrityksien Muutosjoustavuustutka koostuu kuuteen eri muutosjoustavuuden teemaan liittyvistä väittämistä:

 1. Oma muutosjoustavuus
  Oma muutosjoustavuus tarkoittaa kykyä selvitä tehokkaasti odottamattomista tapahtumista, sopeutua muutokseen sekä ennakoida uhkia.
 2. Muutosjoustava työyhteisö
  Joustava työyhteisö tarkoittaa luottamukseen, keskinäiseen arvostukseen ja avoimuuteen perustuvaa kehittämismyönteistä yhteisöä.
 3. Muutosjoustava johtaminen
  Muutosjoustava johtaminen perustuu vuorovaikutukseen ja edistää yhteisöllistä ongelmanratkaisua sekä jatkuvaa oppimista.
 4. Liiketoiminnan muutosjoustavuus
  Liiketoiminnan muutosjoustavuus tarkoittaa yrityksen kykyä ennakoida, selviytyä ja mukautua erilaisiin muutostilanteisiin.
 5. Rakenne- ja prosessijoustavuus
  Rakenne- ja prosessijoustavuus tarkoittaa sujuvia suunnittelu- ja päätöksentekomalleja sekä henkilöstön toimenkuvien kitkatonta sopeutumista muuttuviin tilanteisiin.
 6. Verkostot ja ekosysteemi
  Verkostolla tarkoitetaan usean toimijan yhteistyötä, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuotteiden tai palvelujen myynti ja kaupallistaminen. Ekosysteemillä tarkoitetaan usean toimijan yhteistyötä, jossa ensisijaisena tavoitteena on yhdessä kehittäminen.

Yksinyrittäjien Muutosjoustavuustutka sisältää kolme teemaa:

 1. Oma muutosjoustavuus
 2. Liiketoiminnan muutosjoustavuus
 3. Verkostot

Tilaa yritykselle Muutosjoustavuustutka!

 

Kysy lisää

Tiina Anttila Projektipäällikkö

Turun yliopiston Brahea-keskus

040 523 9081
Heli Trapp Projektipäällikkö

Turun yliopiston Brahea-keskus

040 508 3964