Hankkeen tukijat

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastainen verkosto (https://www.eapn.fi/)

Ehjä ry (https://www.ehja.fi)

Ensi- ja turvakotien liitto (https://ensijaturvakotienliitto.fi/)

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (ITLA) (https://itla.fi/)

Lastensuojelun keskusliitto (https://www.lskl.fi/)

Mannerheimin lastensuojeluliitto (https://www.mll.fi)

Pelastakaa lapset ry (https://www.pelastakaalapset.fi/)

SOS-lapsikylä (https://www.sos-lapsikyla.fi/)

Hankettamme rahoittaa:

Koneen säätiö (https://koneensaatio.fi/)

Pelastakaa lapset -logo

Kevätkokous hyväksyi vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen