Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Opeturva II - Turvallisuus kuuluu jokaiselle

Opeturva II 2018 – 2020: Turvallisuus kuuluu kaikille

Ketkä?

Opettajankoulutuksen yksiköt

 • Turun yliopisto (koordinaattori)
 • Tampereen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusjohtajana toimii professori Eila Lindfors Turun yliopistosta.

Mitä?

Edistämme opettajankoulutuksen turvallisuuskulttuuria tutkimuksella ja käytännön toimenpiteillä, toteutamme

 • turvallisuuskävelyjä, alkusammutusharjoituksia, turvallisuusluentoja, tapaturmaseurantaa
 • turvallisuuteen liittyvää tutkimusta
 • opiskelumateriaaleja opettajankoulutukseen ja kouluille

Meitä rahoittaa

 • Sisäministeriön Palosuojelurahasto

Yhteydenotot

 • Erikoistutkija Brita Somerkoski, KT
 • Tutkija, Matti Waitinen, KT

More info

Päättyneet hankkeet

Opeturva - Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia 2013 - 2015

Tausta

Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja turvallisuuden opettaminen ovat nousseet oppilaitoksissa esille uudella tavalla.

Ketkä

 • Turun yliopisto ja Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto (OPTUKE)
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto

Mikä

 • Tutkimus- ja kehittämishanke oppilaitosten turvallisuuden kehittämiseen turvallisuuspedagogiikan keinoin.

Tavoite

 • Tuoda opettajnakoulutuksen opetukseen ja käytäntöihin turvallisuusaiheita

Mitä

 • Opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen nykytilan analyysi
 • Opetusalan turvallisuuskasvatuksen yhteistyöverkosto
 • Toimenpide-ehdotukset turvallisuuskasvatuksen kehittämissuunnista
 • Toteutusesimerkki turvallisuuskasvatuksen sitomisesta opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmarakenteeseen (vain suomeksi)
 • Opettajankoulutuksen organisaatioiden oman turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Lue lisää

Esimerkkejä materiaaleista

Opetussuunnitelman turvallisuussisältöjen esimerkkejä

Turvallinen koulu 2016 - 2017

Tiiviisti

 • Hankkeessa tarkasteltiin turvallisuuskulttuurin ja riskienhallinnan yhteyksiä ja kehitettiin keinoja koulun turvallisuuskulttuurin arviointiin.
 • Toiminta kuuluu käsityökasvatuksen Turvallinen oppimis- ja työympäristö -tutkimusalueelle.
 • Rahoittaja: Palosuojelurahasto

Tavoitteet

 • Tavoitteena oli väkivallan, kiusaamisen ja poikkeamatilanteiden väheneminen koulussa.
 • Tavoitteena oli kehittää opettajien ja opettajankouluttajien turvallisuusosaamista.

Ketkä?

 • Neljä perusasteen oppilaitosta
 • Viisi pelastuslaitosta
 • Kolmannen sektorin toimijat: SPR, Liikenneturva, Meripelastusyhdistys, VPK:t, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Mitä tehtiin?

 • Oppilaitoksen turvallisuustilanne kartoitettiin auditoinnilla.
 • Tapaturmia ja poikkeamatilanteita  seurattiin digitaalisella sovelluksella.
 • Turvallisuuskulttuuria kehitettiin opetukseen liittyvällä interventiolla yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
 • Oppilaiden turvallisuusosaamista mitattiin kyselyllä.

EduSafe 2016 - 2018

Mistä on kysymys?

EduSafe hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin opetusalan työskentelyn ja työympäristön turvallisuutta yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Mihin tähtäsimme?

 • Tavoitteena oli lisätä työntekijöiden kykyä ennakoida ja havainnoida oppilaitoksen poikkeamatilanteita sekä toimia tarkoituksenmukaisesti kriisitilanteissa.
 • Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Tuotimme

 • ennen-tilanteessa-jälkeen-mallin opetusalan työyhteisöille
 • tutkimuksen oppilaitosten työturvallisuudesta, riskeistä ja niihin reagoimisesta
 • kartoituksen oppilaitosten turvallisuuden hallinnasta ja nykytilasta.

 

Mitä opimme?

 • Oppilaitosten turvallisuuskulttuuri ja siihen liittyvä vastuu on sirpaleista – kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa.
 • Opettajat mieltävät turvallisuuden enimmäkseen oppilaiden turvallisuudeksi
 • Koulussa työskentelevät pitävät turvallisuutta tärkeänä ja haluavat edistää sitä.
 • Turvallisuus näyttäytyy vaaroihin reagoimisena.
 • Oppilaitoksissa ei ole järjestelmiä, joilla omista virheistä voisi oppia.
 • Turvallisuuden edistäminen on paikoin henkilösidonnaista, sattumanvaraista sekä dokumentteihin ja säädöksiin sidottua.

Kiinnostuitko?

Lue lisää EduSafe-hankkeesta.

Tutustu EduSafe-hankkeen loppuraporttiin.

EVAPREM 2016 - 2018

 • Developing an Evaluation Model to Assess Prevention Measures
 • Hankkeessa kehitetään turvallisuusviestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta.
 • EVAPREM on EU:n Itämeri-strategian lippulaivahanke.

Ketkä?

 • Turun yliopisto
 • Tarton yliopisto
 • Viron, Latvian ja Liettuan pelastustoimet
 • Varsinais-Suomen ja Frederiksbourgin (Tanska) pelastuslaitokset

Mitä tuotimme?

 • Kartoitimme, millaisia turvallisuusviestinnän muotoja partnerimaiden pelastuslaitoksilla on.
 • Analysoimme turvallisuusviestintää oppimisen ja asiakastyytyväisyyden näkökulmista.
 • Kehitimme mallia, jolla paloturvallisuuden tasoa voidaan arvioida.

Kiinnostuitko?

Lue lisää EVAPREM-hankkeen sivuilta.

 

OPTUKE-symposiumin esitykset

OPTUKE-symposium 2018

Lataa tästä OPTUKE-symposiumin esitykset:

OPTUKE2018_tiivistelmät