Tutkimusalue

Turvallinen oppimis- ja työympäristö

Turvallinen oppimis- ja työympäristö -tutkimusalueen tutkimukset tarkastelevat oppimisympäristön turvallisuutta ja siihen liittyviä tekijöitä turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuskasvatuksen vuorovaikutteisena kokonaisuutena eri koulutusasteilla.

Opiskelijat harjoittelevat alkusammuttamista pelastuslaitoksella.

​Turvallisuutta tarkastellaan fyysisestä, psykososiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Erityisenä tarkastelun kohteena on toiminnallinen käsityön oppimisympäristö, jossa on tutkimushaasteena työturvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät kysymykset. Tutustu julkaisuihin tästä.

Mitä on turvallisuuspedagogiikka?

Turvallisuuspedagogiikka tutkii rakennettua oppimisympäristöä, koulussa toimivien yksilöiden verkostoja, koulussa tehtyjä turvallisuuden toiminnallisia ratkaisuja sekä opetussuunnitelmia, joiden sisällöt luovat tiedollisen ja taidollisen kontekstin opettajan toiminnalle.

Turvallisuuskasvatuksessa vaikutetaan arvoihin ja asenteisiin sekä opetetaan tietoja ja taitoja, jotka kaikki yhdistyvät parhaimmillaan toimintakyvyksi. Toimintakykyinen lapsi ja nuori sekä osaa että haluaa toimia turvallisuutta edistävästi. Turvallisuuskasvatus toteutetaan varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle oppiaineiden sisältöinä sekä aihealueita ja oppiaineita integroivina teemakokonaisuuksina.

Turvallisuuspedagoginen viitekehys on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Turvallisuuskasvatuksen viitekehys (Lindfors & Somerkoski 2016; OPTUKE 2012 pohjalta)