Materiaalit

Henkilöstökokousten turvatuokiot:

Linkeissä on oppilaitosten turvallisuuteen liittyviä muutaman minuutin turvallisuustuokioita, jotka on tarkoitettu henkilöstön käyttöön. Materiaalit sisältävät diaesityksiä ja videoita.

Paloturvallisuutta kasiluokkalaisille Nou Hätä!

 

Massive Open Online Course verkkoaineisto: Oppilaitosturvallisuus

Oppilaitosturvallisuus MOOC -posteri

Stop väkivallalle! kouluissa ja päiväkodeissa -ilmoitusmenettely

Oppilaitosympäristön turvallisuuden tarkastuslistat