Opeturva II -hanke edistää opettajankoulutuksen turvallisuutta

Neljän opettajankoulutusyksikön yhteinen hanke, Opeturva II edistää turvallisuutta opettajankoulutuksessa. Hankkeen tavoitteena on tuoda turvallisuuteen liittyvät käytännöt lähemmäksi opettajaksi opiskelevia ja samalla myös yliopiston henkilökuntaa. Hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen, Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistojen opettajankoulutuslaitokset.

Opeturva II -hankkeen aikana yksikköihin laaditaan turvallisuuden kehittämissuunnitelmat yhteistyössä yliopiston turvallisuuspäällikköjen kanssa. Rakennuksien paloturvallisuutta arvioidaan Helsingin pelastuslaitoksen kehittämällä Omatoimisen varautumisen auditointi -menettelyllä. Opettajaksi opiskeleville tarjotaan turvallisuuteen liittyvää opetusta netissä. Eräs Opeturva II -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueellisen pelastustoimen kanssa. Syksyllä harjoitellaan alkusammutusta ja jokaisella kampuksella toimii Tehotiimi, joka kehittää paloturvallisuustoimintaa paikallisesti. Hanke jatkuu vuoden 2020 kesään asti.

Yhteydenotot: Erikoistutkija Brita Somerkoski brita.somerkoski(a)utu.fi +358 (0)442090040 tai käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors eila.lindfors(a)utu.fi