Perhetutkimuksen päivät 2022

10.-11.11.2022 Turku

Perheet, läheissuhteet ja resilienssi

Tänä vuonna Perhetutkimuksen päivät järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston psykologian oppiaineen sekä Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura ry:n kanssa. Tutkimuspäivät ovat suunnattu aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille sekä perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Päivien pääpuhujiksi ovat lupautuneet neljä alan arvostettua tutkijaa: professori Michael Ungar, Dalhousie yliopistosta Kanadasta ja yliopistonlehtori David Pålsson Tukholman yliopistosta Ruotsista sekä apulaisprofessori Linnea Karlsson Turun yliopistosta ja apulaisprofessori Noona Kiuru Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimuspäivien aiheena on resilienssi. Resilienssillä voidaan viitata laajasti yksilön, yhteisöiden ja systeemien kykyyn sietää muutosta, selviytyä sekä palautua kriiseistä ja muutoksista. Nykyisin resiliessi käsitettä käytetään monimuotoisesti: esimerkiksi perheresilienssiä on määritelty systeeminäkökulmasta perheen ominaisuuksina selviytyä haastavista elämäntilanteista.

Tutkimuspäivien tavoitteena on pohtia resilienssiä perhe- ja läheissuhteissa eri tieteenalojen ja orientaatioiden näkökulmista sekä lisätä monitieteistä vuoropuhelua. Resilienssin merkitys on noussut merkitykselliseksi erityisesti viime vuosina, kun poikkeukselliset olosuhteet ovat vaatineet joustavuutta, uusien ratkaisujen nopeaa käyttöönottoa ja toiveikkuutta. Päivien aikana tullaan pureutumaan mm. seuraaviin kysymyksiin. Miten resilienssi näkyy perheitä ja läheissuhteita tarkastelevassa tutkimuksessa? Miten resilienssiä voidaan lisätä yksilöön itseensä, hänen perhe- tai läheissuhteisiinsa tai yhteisöihin kohdistuvilla interventioilla? Miten perheisiin ja läheissuhteisiin kohdistuva muuttuva palvelujärjestelmä voi hyödyntää resilienssitutkimuksen näkökulmia? Millaista uutta ymmärrystä viimeaikaiset kriisit ovat tuoneet esiin resilienssin merkityksestä perheiden selviytymiselle tai hyvinvoinnille?

Kuva: Turun kongressiyksikkö

 

Tervetuloa Turkuun ja Perhetutkimuksen päiville!

 


Yhteistyökumppanit:

Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura ry

Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto

Sote-akatemia

LASTU-hanke

EduRESCUE

ITLA, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö


 

Tietosuojaseloste: Tietosuojaseloste_ptp2022