Abstraktin lähettäminen

 

Abstraktien jättö on päättynyt. Kiitos kaikille abstraktinsa lähettäneille!

 

Työryhmät:

1) Muuttoliike ja perheiden resilienssi

2) Moninaiset isät ja isyydet

3) Institutionaalinen neuvottelu lapsen ja vanhemman suhteista

4) Varhainen vuorovaikutus ja perhesuhteet lapsen kehitystä suojaavana tekijänä

5) Toimijuus ja läheissuhteet elämänkaaren murroskohdissa

6) Yksilölliset ja puolisoiden väliset kehitys- ja oppimisprosessit varhaisvanhemmuuden resilienssin lähteenä

7) Suhdeperustaisuus lapsi- ja perhepalveluissa

8) RESPA – Resilienssin edistäminen palveluiden tavoitteena ja perheenjäsenten osallisuus palvelujärjestelmissä

9) Vanhemmuuden resilienssitekijät

10) Keskosena syntyneen lapsen ja hänen perheensä resilienssin tukeminen

11) Avoin työryhmä

12) Current perspectives on family research

 

Lisätietoa työryhmistä: https://sites.utu.fi/perhetutkimuksenpaivat2022/tyoryhmat-ja-abstraktit/