PREDLIFE

Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset

Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset

Nykyisen kaltaisessa monimutkaisessa yhteiskunnassa on usein vaikea ennustaa, miten suunnitellut lakiuudistukset tulisivat vaikuttamaan ihmisten ja perheiden elämiin.

PREDLIFE-projektissa tutkitaan elämänpolkujen muodostumista ja sitä miten lakimuutokset niihin vaikuttavat. Tilastotieteen osahankkeessa kehitetään tilastollista työkalua elämänkulkuaineiston sosiaalisten prosessien mallinnukseen, ennustamiseen ja kuvaamiseen. Työkalun tavoitteena on mm. ennustaa suunnitellun uudistuksen kokonaisvaikutuksia aiempaa helpommin ja tarkemmin. Sosiologian osahankkeessa tutkitaan vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumia lapsen syntymän jälkeen sekä perhevapaisiin vaikuttavien lakimuutosten pitkäaikaisvaikutuksia perheenjäsenten elämään Suomen ja Ruotsin rekisteriaineistoja käyttäen. Olemme erityisesti kiinnostuneita isien perhevapaiden käytön syistä ja seurauksista.

Konsortiohanketta rahoittaa Suomen Akatemia vuosina 2020-2024 ja se toteutetaan Turun ja Jyväskylän yliopistoissa.

Lue lisää hankkeesta täältä ja seuraa uusimpia käänteitä Twitterissä tunnuksella @PREDLIFEproject.