Pyhiin vaeltamisen motiivit ja merkitykset

Pyhiinvaellus liikkeessä

Pyhiinvaellus liikkeessä: pyhiin vaeltamisen motiivit ja merkitykset Turussa keskiajalla ja nykyään –tutkimushankkeessa (2023–2024) tutkitaan, mikä sai ja saa pyhiinvaeltajat liikkeelle menneisyydessä ja tässä päivässä.

Pyhiinvaellus kuului keskiajalla kiinteästi ihmisten ajatusmaailmaan ja käytänteisiin. Luterilaisessa Suomessa siitä tuli reformaation jälkeen vähitellen kuitenkin varsin marginaalinen ilmiö. 2000-luvulle tultaessa tilanne kuitenkin alkoi jälleen muuttua ja kiinnostus pyhiinvaellusta kohtaan kasvaa. Tällä hetkellä pyhiinvaelluksen voidaan katsoa elävän renessanssia.

Katsomme pyhiinvaellusta liikkeenä: miten pyhiinvaellus liikuttaa, missä ja miksi se liikuttaa ja miten pyhiinvaellus itsessään on liikkeessä?

Lue lisää

Kuva: Tuomiokirkko kevätaamuna. Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä