Hankkeessa tapahtunutta ja julkaistua

Julkaisut ja esitelmät

Opas, Minna: “Pilgrimage and movement as spiritual technology” (Esitelmä EASR-konferenssissa Vilnassa 4.9.2023)