Hanke ja jäsenet

Hanke

Miksi pyhiinvaeltajat ovat lähteneet liikkeelle, mistä ja mihin he liikkuvat, miksi juuri siellä, ja millaisena liikkeenä tai liikkeinä he pyhiinvaellusta pitävät? Hanke Pyhiinvaellus liikkeessä selvittää sitä, miksi keskiajan ja nykyajan Suomessa ja erityisesti Turussa pyhiinvaellettiin ja pyhiinvaellataan, ja mitä pyhiinvaellus osallistujilleen merkitsee. Hanke tuottaa merkittävää uutta tietoa pyhiinvaelluksesta Turussa ennen ja nyt ja mahdollistaa liikkeen käsitteen analyyttisten käyttömahdollisuuksien tarkastelun pyhiinvaellustutkimuksen kentällä ja laajemmin humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Hankkeen toteuttaa Turun yliopistossa toimiva Center for the Study of Christian Cultures-tutkimuskeskus. Hanketta rahoittavat Turun kaupunkitutkimusohjelma ja Turun yliopisto. Hanke toteutetaan vuosina 2023–2024

Hankkeessa on kaksi osaa: Näistä ensimmäinen keskittyy keskiaikaiseen pyhiinvaellukseen Turussa ja sen lähiympäristössä. Mitkä konkreettiset kirkot ja alttarit Turussa ja sen lähiympäristössä olivat pyhiinvaellusten kohteita, minä vuodenaikoina pyhiinvaeltajat liikkuivat, ja millaista oli liikkuminen eri pyhiinvaelluskohteiden välillä?

Hankkeen toinen osa tarkastelee pyhiinvaellusta tämän päivän Turussa. Tutkimme erilaisia ja eripituisia pyhiinvaelluksia kulkevien ja niillä käyneiden antamia merkityksiä pyhiinvaellukselle ‘liikkeen’ analyyttisen näkökulman läpi. Miksi vaeltajat ovat lähteneet liikkeelle, mistä ja mihin he liikkuvat, miksi juuri siellä, ja millaisena liikkeenä tai liikkeinä he pyhiinvaellusta pitävät?

Hankkeen jäsenet

Hankkeen johtaja:
Minna Opas, FT, dos., uskontotiede
minna.opas@utu.fi
+358 50 472 8191

Tutkijat:
Anni Hella, FT, kulttuurihistoria

Tuija Hovi, FT, dos., uskontotiede

Reima Välimäki, FT, akatemiatutkija, TUCEMEMS

Pro gradu -tutkielman tekijä: Maria Ruohomäki

Hankkeen ohjausryhmä

Tuija Alihaanperä, ohjausryhmän puheenjohtaja, Turun kaupunki
Arttu Eteläpelto, Turun kaupunki
Tuuli Vesanto, Turun kaupunki
Annastiina Papinaho, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Päivi Pohjolainen, Turun kaupunki
Marika Räsänen, Turun yliopisto
Anni-Maria Laato, Åbo Akademi
Sari Katajala-Peltomaa, Turun yliopisto