Symposium 8.3. Humanistinen terveyden ja sairauden tutkimus

SELMA & Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

SYMPOSIUM: Humanistinen terveyden ja sairauden tutkimus: lähestymistapoja, menetelmiä, käsitteitä

8.3.2024, 13-16, Arc229 ja Zoom 

Symposiumissa esitellään kolme uutta hanketta, joissa terveyttä ja sairautta lähestytään humanistisesta näkökulmasta. Hanke-esittelyjen jälkeen keskustellaan hankkeiden keskeisistä käsitteitä ja menetelmistä. Tarkoitus on pohtia englanninkielisen medical humanities / narrative medicine -sanaston kääntämistä suomeksi sekä näihin tutkimusaloihin liittyvää metodologiaa.

13.15 Symposiumin avaus (Hanna Meretoja)
13.20 ”Syövän vastakertomukset: muovaamassa kerronnallista toimijuutta” -hanke (Suomen Akatemia, 2023-2027), Hanna Meretoja, Astrid Joutseno, Eevastiina Kinnunen, Päivi Kosonen ja Markku Lehtimäki
13.40 ”Sanoja terveyden tekijöille: kaunokirjallisuus, terveydenhuolto ja demokratia” -hanke (Koneen Säätiö, 2024-2027), Anna Ovaska, Viola Parente-Čapková, Laura Karttunen, Riitta Jytilä, Jussi Valtonen, Alexandra Salmela, Niina Kekki, Elina Renko, Sonja Sulkava
14.00 “Reading Recovery: Narratives of Recovery in Culture, Medicine and Society” -hanke (Suomen Akatemia, 2023-2027), Avril Tynan

14.20-14.40 tauko

14.40-16.00 Keskustelua käsitteistä ja metodeista
16-16.30 Seurustelua ja pientä tarjoilua

Tapahtuman esitelmien diat:

Syövän vastakertomukset: muovaamassa kerronnallista toimijuutta

Sanoja terveyden tekijöille: kaunokirjallisuus, terveydenhuolto ja demokratia

Reading Recovery – Narratives of Recovery in Culture, Medicine and Society