Kuvaaja: Hanna Oksanen

SOLID-projekti

Milloin puolustaminen todella auttaa kiusatuksi joutuneita?

SOLID-projekti

Kiusaamisen vastaiset ohjelmat rohkaisevat nuoria puolustamaan kiusatuksi joutuneita olettaen, että tämä lopettaa kiusaamisen ja edistää kiusatuksi joutuneiden hyvinvointia. Puolustusyritykset eivät kuitenkaan aina ole tehokkaita, ja ne voivat olla jopa haitallisia. SOLID-projektissa tutkitaan sitä, vaikuttavatko kiusatuksi joutuneiden oppilaiden sosiaaliset kognitiot, puolustajan/kiusatun ominaisuudet ja luokan normit onnistuneeseen puolustamiseen perus- ja yläkouluissa. Projektin datankeruu alkaa syksyllä 2022.

SOLID pyrkii tunnistamaan avaintekijät menestyksekkääkseen puolustuskäyttäytymiseen pitkällä aikavälillä.

SOLID-projektin on suunnitellut Dr. Lydia Laninga-Wijnen (Turun yliopisto), ja sitä on rahoittanut Hollannin tiedeinstituutti (NWO).

 

Photo: Hanna Oksanen / University of Turku Communications

Ajankohtaista