Kuvaaja: Seilo Ristimäki

SOLID-projekti

Milloin puolustaminen todella auttaa kiusatuksi joutuneita?

SOLID-projekti

Kiusaamisen vastaiset ohjelmat rohkaisevat nuoria puolustamaan kiusatuksi joutuneita olettaen, että puolustaminen lopettaa kiusaamisen ja edistää kiusatuksi joutuneiden hyvinvointia. Puolustusyritykset eivät kuitenkaan aina ole tehokkaita, ja ne voivat olla jopa haitallisia. SOLID-projektissa tutkitaan sitä, vaikuttavatko kiusatuksi joutuneiden oppilaiden sosiaaliset kognitiot, puolustajan/kiusatun ominaisuudet ja luokan normit onnistuneeseen puolustamiseen perus- ja yläkouluissa. Projektin datankeruu alkoi syksyllä 2022, ja hanketta jatketaan uusien koulujen parissa lukuvuonna 2023–2024.

SOLID pyrkii tunnistamaan avaintekijät menestyksekkääkseen puolustuskäyttäytymiseen pitkällä aikavälillä.

SOLID-projektin on suunnitellut Dr. Lydia Laninga-Wijnen (Turun yliopisto), ja sitä on rahoittanut Hollannin tiedeinstituutti (NWO) sekä Suomen Akatemia (päätösnumero 349560).


Photo: Seilo Ristimäki / City of Turku

Ajankohtaista