TARU -Tarinoilla lukijaksi

Hankkeen esittely

TARU eli Tarinoilla lukijaksi on yhteisöllisen lukemisen teorian mukainen tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus, jonka keskiössä on lukemisen ilo ja lukemisen lisääminen. TARU-kokonaisuus alkoi TARU-opettajien verkostona vuonna 2017.

Tällä hetkellä TARU on mukana Turun yliopiston Rinnalla-hankkeessa (Rinnalla-TARU), Jyväskylän IKI-hankkeessa (IKI-TARU), Rauman normaalikoulun Ytimessä-hankkeessa sekä Turun kaupugin Open the Door for Reading -hankkeessa.

 

 

TARU on hyvien kirjojen ja tarinoiden jakamista, esittelemistä ja jatkamista perinteisin ja sähköisin välinein.

Yhteisöllisyys: Tavoitteena on synnyttää lukevia yhteisöjä luokkiin, kouluihin, harrastusyhteisöihin ja koulun sidosryhmiin laajemminkin.

Lukijuus: Tavoitteena on edistää opettajien, oppilaiden, vanhempien sekä muiden lähipiiritoimijoiden lukijuttaa ja kiinnostusta kirjoihin.

Kirjallisuus ja kielikasvatus: Erilaisissa verkostoissa jaetaan ja kehitetään lastenkirjallisuuden ja lukemisen hyviä käytäntöjä erilaisista kielen oppimisen konteksteista.

MSM-malli (Aerila & Kauppinen 2019) yhteisöllisen lukemisen ohjaamiseen: lukemisen ja kirjatarjonnan määrän lisäämiseen, yksilöllisiin valintoihin ja monenlaisille lukijoille sopivaan kirjallisuuteen sekä mielekkäisiin lapsen aktiivisuutta ja ryhmätoimintaa edistäviin työtapoihin.

”Lukevia yhteisöjä voi synnyttää paitsi luokkaan, kouluun ja kotiin, myös muualle lapsen lähipiiriin. Harrastusyhteisöt, kuten urheiluseurat, isovanhemmat ja someyhteisöt voivat olla tukemassa lukemisen merkityksellisyyden tunnetta ja lukukokemusten jakamista.”

 

TARUn asiantuntijat ja julkaisut

Asiantuntijat

TARU-kokonaisuuden kehittelijät ja asiantuntijat

Juli-Anna Aerila työskentelee Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on väitellyt kirjallisuudenopettamisen kirjallisuuskasvatuksellisesta aspektista vuonna 2010. Dosentuuri hänellä on Oulun yliopistossa aihepiirinä lukeminen ja kirjallisuuskasvatus.

Merja Kauppinen työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (vuoden 2020 toukokuuhun Karvissa). Hän on väitellyt kirjallisuudenopettamisen opetussuunnitelmanäkemyksistä vuonna 2010. Dosentuuri hänellä on Helsingin yliopistoon aihepiirinä lukutaito.

”Tapasimme toisemme Lastenkirjainstituutissa loppuvuodesta 2016 ja huomasimme, että ajatuksemme lukutaidon edistämisestä olivat samansuuntaiset. Keväällä 2017 kokoontuivat ensimmäiset TARU-opettajaverkostot Raumalla ja Jyväskylässä. Näiden opettajien kokeiluista syntyi mm. ajatus iltasatukirjahyllystä. Niitä on nyt käytössä hankkeissamme lähes 100 kappaletta.”

Julkaisut

Aerila, J.-A., & Kauppinen, M. (2019). Sytytä lukukipinä : pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus. (saatavana myös e-kirjana)

Kauppinen, M. & Aerila, J.-A. (2019) Luokanopettajien lukijuus ja sen merkitys oppilaiden lukuinnon kasvattamisessa ja kirjallisuudenopetuksen kehittämisessä. Teoksessa M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen Ainedidaktinen Seura, 144 -153.

Kauppinen & Aerila (2019): Luokanopettajat kirjallisuuskasvattajin. M. Murto (toim.) Kiinni fiktioon! Kirjallisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta. Äidinkielen Opettajien Liitto, 11 – 30.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2019) Yhteisöllisyys on voimavara myös lukemisessa. Onnimanni 2/2019.

Aerila, J.-A. (2019) Lukeminen ja jääkiekko – taitolajeja molemmat. Onnimanni 1/2019.

Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (2018). TARU – Tarinoilla lukijaksi. Kielikukko 4/2018, 32 – 39.

 

Esityksiä:

Aerila & Kauppinen (2018): StoRE – Stories make Readers –project. ARLE. Hikdesheim. Saksa.

Kauppinen & Aerila (2018): Literature discussion in StoRe-project. ARLE. Hildesheim. Saksa.

Aerila & Kauppinen (2018): Creating Communities of Readers in Finland. EECERA. BuDapest. Unkari.

Kauppinen & Aerila (2018): TARU-opettajien lukijaprofiilit. AD-symposium. Jyväskylä.