AI Business Academy

AI Business Academy

Turku AI Business Academy

Uusien teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa on noussut keskeiseksi menestystekijäksi. Turun seudun korkeakoulut ja alueen elinkeinoelämän järjestöt ovat yhdessä kehittäneet uuden tavan oppia tekoälyä (Artificial Intelligence) ja siihen perustuvia teknologioita uudessa AI Business Academy (AIBA) -yliopistokoulutuksessa. Koulutus on suunniteltu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. AI Business Academy on yhteistyöhanke, jossa on mukana Turku Science Park Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun Yrittäjät, Turun kauppakamari, Turku City Data Oy ja Auria Tietopalvelu.

Koulutuksen tavoitteena on edistää tekoälypilottihankkeiden käynnistämistä osallistujayrityksissä. Konkreettisuutta tukee se, että koulutukset rakennetaan eri teemojen ympärille. Ensimmäinen AIBA-koulutus toteutettiin syksyllä 2019 yhteistyössä Åbo Akademin kanssa ja teemana oli asiakaspalveluun liittyvät teknologiat.

Lisätietoja:

TechTurku asiakkuuspäällikkö Michael Lindholm, Turku Science Park Oy,

michael.lindholm@turkubusinessregion.com, puh.040 502 0089