Taaperoikäinen lapsi laiturilla nallen kanssa

Taaperotutkimus

Taaperoikäisten lasten sosio-emotionaalinen kompetenssi, sen viiveet ja vaikeudet

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää alle 3-vuotiaiden lasten sosio-emotionaalisen (SE) kehityksen ja oppimisen tukemista varhaiskasvatuksessa. Lasten SE kehityksessä esiintyvien viiveiden ja vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja niihin vastaaminen on lapsen kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Tutkimuksella tavoitellaan uutta tietoa vähän tutkitusta aiheesta. Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen työntekijöille suunnattu koulutuskokonaisuus ja järjestetään luentoja ja koulutusta hankkeen tutkimusteemoista.

Hanke toteutuu ajalla 01.01.2019-31.12.2020.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Hanke tehdään yhteistyössä Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Åbo Akademin logopedian oppiaineen kanssa.

 

Tutkimushankkeen johtajana toimii dosentti Päivi Pihlaja, Turun yliopistosta.

 

Julkaisut

Rautakoski, P., Ursin, P. A., Carter, A. S., Kaljonen, A., Nylund, A., & Pihlaja, P. (2021). Communication skills predict social-emotional competencies. Journal of Communication Disorders93, [106138]. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106138

Rajalin, S., Pihlaja, P., Carter, A. S., & Rautakoski, P. (2021). Associations between social emotional and language domains in toddlerhood – the Steps Study. Journal of child language acquisition and development – JCLAD9(2), 223-248. https://science-res.com/index.php/jclad/article/view/16