Taaperoikäinen lapsi laiturilla nallen kanssa

Taaperotutkimuksen webinaari

Taaperotutkimus on ollut käynnissä vuoden 2019 alusta alkaen. Tavoitteenamme on kehittää alle 3 -vuotiaiden lasten sosiaalis-emotionaalisen (SE) kehityksen ja oppimisen tukemista varhaiskasvatuksessa.
Lasten SE-kehityksessä esiintyvien viiveiden ja vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja niihin vastaaminen on lapsen kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tutkimuksella saamme uutta tietoa vähän tutkitusta aiheesta.

Webinaarin 30.11.2020 klo 12.30 -15.45 ohjelma

  • Taaperotutkimus Turun yliopistossa, KT, dosentti Päivi Pihlaja, Turun yliopisto
  • Sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien ja viiveiden varhaisen tunnistamisen tärkeys, KT Piia af Ursin ja KT, dosentti, Päivi Pihlaja, Turun yliopisto
  • Kielen kehityksen ja sen viiveiden yhteydet sosiaalis-emotionaalisiin vaikeuksiin ja kompetensseihin, FT, dosentti, puheterapeutti Pirkko Rautakoski, Åbo Akademi

Kahvitauko 14.00 -14.15

  • Taaperopedagogiikka päiväkodin työntekijöiden kuvaamana, KT Riitta Viitala, Jyväskylän yliopisto
  • Laadukkaasta vuorovaikutuksesta tukea taaperoiden sosiaalis-emotionaaliseen kehitykseen, KM Marianna Heinonen, Turun yliopisto
  • Emotionaalinen ilmasto taaperoryhmässä: lapsen ja aikuisen välisen tunneyhteyden laatu, KM, VO, EO Suvi Puolakka, Turun yliopisto
  • Seminaarin päätös ja osallistujien terveiset, Päivi Pihlaja

Webinaarin osallistujamäärä on rajattu 300 zoom-yhteyteen. Alla on ilmoittautumislinkki, jonka täytettyäsi saat zoom-linkin, jonka avulla pääset osallistumaan.

Seminaarin osallistujamäärä on täyttynyt, kiitos ilmoittautuneille!

>> Ilmoittaudu