Tutkimus

Tutkimus

Hankkeen keskeiset tavoitteet

  • Taaperoikäisten lasten SE kompetenssin, sen viiveiden ja vaikeuksien selvittäminen.
  • Varhaiskasvatuksen työntekijöiden valmiuksien ja lapsen tukemisen käytäntöjen tunnistaminen.
  • Kehityksen kriittisten pisteiden ja heikkojen singnaalien tunnistaminen sekä varhaiskasvatuksesta vastaavien henkilöiden tiedollisten ja taidollisten tarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen.

Tutkimuksen teemat

  • Lapsen kouluvalmiuksien ja myöhemmän kehityksen ennustaminen
  • Sosio-emotionaalisten viiveiden ja vaikeuksien yhteys lapsen sukupuoleen ja sosio-ekonomiseen taustaan
  • Kielenkehityksen ja sosio-emotionaalisen kehityksen välinen yhteys
  • Lasten varhaiskasvatuspolut
  • Lapsen toiminta, pedagogiikka ja vuorovaikutus alle 3-vuotiaiden päivähoitoryhmässä