Kasvattajien tiedollisen ja taidollisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on järjestää erityyppisiä koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tutkimuksella saamme tietoa siitä, mitä tietoja ja taitoja varhaiskasvatuksen työntekijät tarvitsevat, jotta lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä voidaan tukea mahdollisimman hyvin ja lapsilähtöisesti. Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten kehitykseen liittyviä riskielementtejä on mahdollista tunnistaa. Saamme myös  tietoa siitä, miten ja millainen pedagoginen toiminta ja vuorovaikutus tukevat parhaiten lapsen kehitystä ja oppimista tällä kehityksen ja oppimisen alueella, tämä on myös koulutuksen keskeinen sisältö.

Tutkimuksen pohjalta rakennamme koulutuskokonaisuuden, joka vastaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden tarpeita ja tukee heitä tähän kehityksen alueeseen liittyvässä kasvatustyössä.

Keväällä 2020 järjestämme tutkimuksen tuloksista koulutusta (päivämäärät ja sisältö ilmoitetaan myöhemmin).

Syksyllä 2020 järjestämme webinaari-tyyppisiä luentoja.