Johtoryhmä

Aallonharjalle tutkimusverkoston toimintaa ohjaa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen laitosjohtajan nimittämä johtoryhmä, jonka jäsenet ovat sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin meritutkimusta tekeviä tutkijoita ja opettajia.

  • FT, tutkimuspäällikkö, Otto Latva, Meren ja merenkulun tutkimuksen temaattinen kokonaisuus, HKT-laitos, Turun yliopisto (Pj)
  • FT, dosentti, Teija Alenius, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS), Turun yliopisto
  • FT, yliopisto-opettaja, Pirita Frigren, Kulttuurituotanto ja maisematutkimus, Turun yliopisto
  • FT, projektitutkija, Jaana Kouri, profileringsprojektet Havet, Åbo Akademi
  • FT, projektitutkija, Kirsi Sonck-Rautio, profileringsprojektet Havet, Åbo Akademi
  • FT, apulaisprofessori, Anna Törnroos-Remes, Ympäristö ja meribiologia / profileringsprojektet Havet,
    Åbo Akademi