Tutkijoita

Teija Alenius

 • FT, dosentti, kollegiumtutkija, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium, TIAS  (Arkeologia)
 • Asiasanat: paleoekologia, ympäristöarkeologia, ympäristönmuutos, kulttuurimaisema, järvisedimentit, siitepölyanalyysi
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/1217751
 • Yhteystiedot: teija.alenius(at)utu.fi

Pirita Frigren

 • FT, Kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopisto-opettaja, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma, Turun yliopisto
 • Asiasanat: merihistoria, merenkulkijat, siirtolaisuus, merimiesten perheet, satamakaupungit
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/41184351
 • Yhteystiedot: pirita.frigren(at)utu.fi

Kirsi Keravuori, FT, VTM, toimituspäällikkö (SKS)


Jaana Kouri

 • FT, KM, uskontotieteen post doc -tutkija, Meri ja merenkulku -profiilialue, Åbo Akademi
 • Asiasanat: etnografia, Itämeri, perintö, luova kirjoittaminen, muisti, animismi, shamanismi
 • Julkaisuja ja lisätietoja:https://research.abo.fi/converis/portal/Person/17109965
 • Yhteystiedot: jaana.kouri(at)abo.fi

Simo Laakkonen, VTT, dosentti, yliopistonlehtori (Turun yliopisto)


Silja Laine, FT, Tutkijatohtori (Åbo Akademi)


Otto Latva

 • FT, Dosentti, Erikoistutkija, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos,  Turun yliopisto / Post-doc, Meri ja merenkulku -profilaatioalue, Åbo Akademi.
 • Asiasanat: monilajinen historia, ympäristöhistoria, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläin- ja kasvitutkimus, merieläimet, digitaaliset ihmistieteet, tiedon historia, tieteenhistoria, merihistoria, eläintuotannon historia, posthumanismi, merellinen fiktio.
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.abo.fi/en/persons/otto-latva  / https://research.utu.fi/converis/portal/Person/956567
 • Yhteystiedot: otto.latva(at)utu.fi

Pauliina Latvala-Harvilahti, FT, dosentti (SKS)


Heta Lähdesmäki


Heidi Mikkola


Maija Ojala-Fulwood


Heidi Pitkänen

 • FM, väitöskirjatutkija, Arkeologia ja Suomen historia, Turun yliopisto
 • Asiasanat: 1700-luku; 1800-luku; Suomen historia; Ruotsin historia; merihistoria; tieteen historia; tiedon historia; ylirajaisuus; navigointi; tutkimusmatkat; kolonialismi; päiväkirjat; muistelmat
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Person/1000186
 • Yhteystiedot: heidi.m.pitkanen(at)utu.fi

Tuomas Räsänen

 • FT, dosentti, erikoistutkija, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto / Apulaisprofessori, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.
 • Asiasanat: ympäristöhistoria, eläinhistoria, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläintutkimus, tieteenhistoria, tiedon historia, merihistoria, ympäristömuutos, luonnonvaraiset eläimet, merieläimet
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/1081064
 • Yhteystiedot: tuomas.rasanen(at)utu.fi

Laura Seesmeri

 • FT, Tutkijatohtori, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Turun yliopisto
 • Asiasanat: Vedenalainen maisema, esteettinen kulttuuriperintö, autoetnografia ja kollektiivinen muisti, affektit ja materia, taidelähtöiset kenttätyöt
 • Julkaisuja ja lisätietoja:  https://research.utu.fi/converis/portal/Person/898214
 • Yhteystiedot: laura.seesmeri(at)utu.fi

Katriina Siivonen

 • FT, Dosentti, Yliopistonlehtori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
 • Asiasanat: tulevaisuusperintö, kulttuuriperintö, perinne, kulttuurinen kestävyys, identiteetit, tulevaisuudentutkimus, etnologia, etnografia, laadullinen tutkimus, osallistava metodologia, semiosis, semiotiikka
 • Julkaisuja ja lisätietoja:  https://research.utu.fi/converis/portal/Person/709534
 • Yhteystiedot: Puh. 050 322 8015, katriina.siivonen (at) utu.fi

Reetta Sippola


Kirsi Sonck-Rautio

 • FT, Post doc- tutkija, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Åbo Akademi
 • Asiasanat: paikallinen ympäristötieto, kalastus, ympäristönmuutos, etnografia, kulutuskulttuurit
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.abo.fi/converis/portal/Person/18790594
 • Yhteystiedot: kirsi.sonck-rautio(at)abo.fi

Nina Tynkkynen

 • HT, Dosentti, Apulaisprofessori, julkishallinnon ja merenhallinnan tutkimus, Åbo Akademi
 • Asiasanat: ympäristöpolitiikka, ympäristöhallinta, monenvälinen ympäristöyhteistyö, monitasohallinta, merensuojelun politiikka ja hallinta, yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, kulttuurinen merentutkimus, poikkitieteellinen merentutkimus
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.abo.fi/en/persons/nina-tynkkynen
 • Yhteystiedot: nina.tynkkynen(at)abo.fi

Harri Uusitalo

 • FT, Tutkijatohtori, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, Turun yliopisto
 • Asiasanat: suomen kieli, etymologia, historiallinen sanastontutkimus, kalojen nimitykset
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/Person/679324
 • Yhteystiedot: htuusi(at)utu.fi

Elina Valovirta

 • FT, dosentti, kollegiumtutkija, Englannin kieli ja Turku Institure for Advanced Studies, Turun yliopisto 
 • Asiasanat: karibialainen kirjallisuus, romanssi, tunteet, affektit, lukeminen, meri ja seksuaalisuus, kulttuurinen merentutkimus
 • Julkaisuja ja lisätietoja: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Person/688705
 • Yhteystiedot: elmava(at)utu.fi