Tapahtumia

Tulevat:

 

Menneet:

Meritutkimusseminaari 18.5.2018

Turun yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen merentutkimusverkosto Aallonharjalle (AHA) järjesti tutkimusseminaarin 18.5.2018.

Tilaisuuden ohjelma:

  • Lieven Ameel:  Narratives of Future Cities at the Water
  • Outi Luova:  Merialueyhteistyön vertaileva tutkimus: Japaninmeri, Itämeri, Karibianmeri
  • Jaana Kouri:  Koettu ja kuviteltu Itämeren vesiympäristöön liittyvä kulttuurinen tieto
  • Laura Seesmeri:  Näkökulmia vedenalaiseen maisemaan, autoetnografiseen maisemantutkimukseen ja kenttätöihin Suomenlinnassa
  • Nina Tynkkynen:  Ilmastonmuutostieto ja Itämeri
  • Lauri Kaira: John Nurmisen säätiön ja Loki-palvelun esittely
  • Keskustelua

Studia Generalia 4.10.-8.11.2017:


Turun yliopiston ihmistieteellisen meritutkimuksen päivä 1.4.2016

9.00 Simo Laakkonen: Alkusanat

9.15–9.30 Anna Sivula: Satakunnan rannikkoseudun teollinen kulttuuriperintö
9.30–9.45 Timo J. Virtanen: Vesi-ihmiset – etnologinen näkemä
9.45–10.00 Lauri J. S. Kaira: Purjehdusurheilun synty, organisoituminen ja kulttuuriset ulottuvuudet Suomessa vuosina 1856-1947
10.00–1015 Kirsi Sonck-Rautio: Varsinais-Suomen saariston merelliset elinkeinot ja elämäntavat globaalin muutoksen pyörteissä

10.30–10.45 Jaana Kouri: Vesi kuljettaa ääntä – Tutkimus kylähistorian kokoamisesta
10.45–11.00 Nina Tynkkynen: The pollution of the Baltic Sea: A mirror image of modernization
11.00–11.15 Simo Laakkonen & Tuomas Räsänen: Itämeren rehevöitymisen käsitehistoriaa

11.15–11.30 Timo Muhonen: ”Lähtiessäni merelle, ulapalle aukejalle” – Vienan Karjalan Kuittijärven rantojen asukkaiden käsitys luonnonvesistä ja niiden yliluonnollisista hallitsijoista
11.30–11.45 Mika Tolvanen: Fenomenologinen sukellus Itämeressä
11.45–12.00 Otto Latva: Tutkimuskohteena käsitykset syvänmeren eläimestä – jättiläiskalmarista – 1700- ja 1800-luvulla

13.00–13.15 Jussi Moisio: Itämeri yhdistää: vanhemman rautakauden siirtolaisuus Suomen rannikkoalueella
13.15–13.30 Kirsi Keravuori: Merelliset yhteisöt historiantutkimuksen kohteena: Kustavin talonpoikaispurjehdus 1800-luvulla
13.30–14.00 ’Siintää Sargassomeri’: meri, saaret ja karibialainen kirjallisuus (I & II)
I. Kaisa Ilmonen: Musta Atlantti ja transnationaalinen moderni
II. Elina Valovirta: Meri ja minuus. Poimintoja karibialaisesta
kaunokirjallisuudesta
14.00–14.15 Mikko Meronen: Merisota- ja merivoiminen historian tutkimus Forum Marinumissa
14.15.–14.30 Silja Laine: Eletty, kirjoitettu maisema. Vuodenajat 1800-luvun saaristossa.

15.00 Loppukeskustelu – pohjustajana Seilin Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja, Professori Ilppo Vuorinen

15.45 Nina Tynkkynen: Loppusanat