Ajattelunprosessijuliste

Ajattelunprosessijuliste -Mikä se on?

Ongelmanratkaisu etenee lähes aina samojen vaiheiden kautta. Esimerkkeinä voi mainita vaikka kokonaisen käsityöprosessin, luovan ongelmanratkaisun tai prosessikirjoittamisen. Ongelmanratkaisu on prosessi, johon yksinkertaistettuna kuuluvat seuraavat vaiheet: ongelman ymmärtäminen, suunnitelman laatiminen, suunnittelman toteuttaminen ja arviointi. Ongelmanratkaisu ei useinkaan etene vaiheittain, vaan sykleissä. Ajatteluprosessi-julisteen avulla oppilaat alkavat hahmottaa, kuinka ongelmaratkaisuprosessi etenee pääpiirteittäin samalla tavoin ongelmasta ja ratkaisutavoista riippumatta.

Ongelmanratkaisprosessia kuvataan posterissa kehänä, jonka vaiheet voivat seurata toisiaan useampaankin kertaan yhtä ongelmaa ratkaistaessa. Ongelmanratkaisun vaiheista hyödyllistä ymmärtää, että ongelmanratkaisun alussa on usein hämmennystä ja useita ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi on tärkeää huomata, että ongelmanratkaisuun usein tarvitaan jotakin materiaalia. Materiaalilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi verkkomateriaalin hankkimista, konkreettisia esineitä tai tekstien lukemista. Materiaalin valinta riippuu luonnollisesti ratkaistavana olevasta ongelmasta. Vielä ajattelunprosessiposteri auttaa ymmärtämään, että ongelmien ratkaisuun on useita vaihtoehtoja ja vaihtoehtoja pitää testata. Toisinaan prosessi on aloitettava alusta ja vaihdettava esimerkiksi materiaaleja ongelmanratkaisemiksi. Voi olla tärkeää huomata, ettö toisinaan ongelmanratkaisu alkaa epävarmuudesta ja hämmennyksestä.

Ajattelunprosessiposteria voi käyttää yhteisissä keskusteluissa tai oppilaiden itsearviointiin ja toiminnan suunnitteluun. Ajattelunprosessiposterin avulla oppilaat voivat suunnitella oman ongelmanratkaisuprosessinsa tai arvioida kulunutta ongelmanratkaisuprosessia. Itsearvioinnin ja yhteisen arvioinnin tukena voidaan käyttää sateenkaariposterin yhteyteen tehtyjä pilviä: ilman verbejä pilviä voidaan esimerkiksi käydä sijoittamassa vaikkapa hankalimpaan ongelmanratkaisukohtaan. Ajattelunprosessiposterin rinnalle voi koota luokan seinälle esimerkkejä ongelmanratkaisuprosesseista ja niiden vaiheista konkreettisesti (mikä oli ongelma, mitä välineitä käytettiin jne.)