Motivaation vaikutus ajatteluun

Motivaation vaikutus ajatteluun

Ongelmanratkaisun ja ajatteluntaitojen ytimessä on motivaatio. Motivaatio oppimiseen ja toimintaan voidaan saavuttaa monella tavalla. Seuraavassa esitetään Winnien ja Hadwinin (2008) tutkimukseen perustuvia keinoja lisätä motivaatiota:

  1. Osoita selkeä kuilu: Auta oppilasta näkemään selkeä kuilu sen välillä, mitä hän jo osaa ja mitä hänen pitäisi oppia. Tämän tulisi näkyä jo tavoitteen asettelussa.
  2. Auta asettamaan tavoite: Tehtävänannon jälkeen oppilaan pitäisi asettaa itselleen tavoite ja suunnitella toiminta tavoitteeseen pääsemiseksi.
  3. Anna välineitä strategian käyttämiseen: Pitää löytää strategiat tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä strategioita testataan.
  4. Huolehdi prosessin arvioinnista: Oppilaan pitäisi kriittisesti arvioida, pystyikö hän sulkemaan kuilun sen välillä, mitä hän tietää ja mitä hänen pitäisi oppia.

Voit arvioida edellä kuvattuja motivaatiotekijöitä oppimisessa alla olevan painikkeen  ”materiaalit” takaa löytyvien arviointivälineiden avulla. Voit käyttää välineitä joko oppituntien suunnitteluun tai luokkatoiminnan arviointiin. Arvioinnin kohteeksi voit ottaa joko yhden tai useamman näkökulman. Näkökulmia voi tarkastella myös yhdessä oppilaiden kanssa.