EKKO-hankkeen esittelytilaisuudessa tutustuttiin DADA-runoihin

EKKO-hanke ja sen tutkijat esittäytyivät virallisesti 4.3.2021 pidetyssä yhteisöllisessä zoom-tilaisuudessa. Aluksi yleisön avulla muodostui sanapilvi kestävän kehityksen merkityksestä kielten opetuksessa. Siinä korostui erityisesti kielten oppijoiden tasa-arvoisuus ja taustan huomioiminen:

(Sanapilvi on luotu osoitteessa https://answergarden.ch.)

Tämän jälkeen tutustuttiin Minna Maijalan johdolla hankkeen tavoitteisiin. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin leikkisästi DADA-runoihin luovan interaktiivisen tehtävän avulla, jossa osallistujat muodostivat pienryhmissä runoja hankkeen aihepiiriin liittyvillä itse valitsemillaan eri kielten sanoilla. Neljä pienryhmää teki loistavaa työtä tuottamalla hankkeeseen liittyviä sanoja eri kielillä ja niistä DADA-runot, joihin voi tutustua alla olevien kuvien avulla. Sen lisäksi, että DADA-runot ovat hauska tapa nähdä vieras kieli uusin silmin, ne peilaavat hyvin myös kielen oppijan alkuvaiheen hämmennystä, kun ei vielä ymmärrä kaikkien sanojen merkityksiä.

Kiitokset kaikille osallistujille ja etenkin rohkeille DADA-runoilijoille!

(DADA-runot on tehty Flinga-verkkosovelluksen valkotaululla osoitteessa flinga.fi.)