Kyselytutkimus käynnistää EKKO-hankkeen syyskauden

EKKO-hanke on palaamassa täyteen vauhtiin kesälomakauden jälkeen. Kestävyysaiheinen kysely on juuri valmistunut ja syyslukukausi alkaakin rivakasti, kun kysely otetaan ensi kertaa käyttöön heti syyskuun alussa. Olemme keränneet kasaan viime syksynä toteutetun pilottikyselyn opit ja muokanneet tämän tiedon varassa kieltenopettajaopiskelijoille suunnatun laajemman kyselyn, jolla selvitetään tarkemmin heidän suhtautumistaan kestävään kehitykseen ja sen liittämiseen osaksi kieltenopetusta. Tarkoituksenamme on mm. selvittää, millaisia vaikeuksia kieltenopettajaopiskelijat kokevat kestävän kehityksen opettamisessa ja millaisia käytännön toimia ja apuvälineitä he arvostavat.

Kirjoittamistyö on jatkunut kesänkin aikana tasaiseen tahtiin. Lisää ajatuksistamme kestävän kehityksen liittämisestä osaksi kielten opetusta voi käydä lukemassa Turun yliopiston blogista, jonne kirjoitimme aiheesta kesäkuussa: Kestävää kehitystä kielten opetukseen – mitä ja miten? Lisäksi valmisteilla on useampi tieteellinen julkaisu kestävästä kielten opetuksesta. Pidämme teidät ajan tasalla!

Meihin saa ottaa yhteyttä, jos haluat olla mukana kehittämässä kestävän kehityksen kielten opetusta!