Aineiston käyttö ja arkistointi

Aineiston käytettävyyteen on kiinnitetty ESS:ssä erityistä huomiota. Aineisto arkistoidaan tarkistetussa ja vertailukelpoiseksi muokatussa muodossa Norjan yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta se on helposti tutkijoiden saatavilla. Dataa voi ladata sekä kaiken kattavina paketteina että haluaminaan osa-aineistoina (esim. yksittäisten maiden dataa). Pelkän kyselydatan lisäksi on saatavilla myös suoraan monitasomallinnukseen soveltuvaa dataa, jossa kyselyaineistoon on yhdistetty laaja määrä eri muuttujia muista lähteistä, esimerkiksi OECD:n talousindikaattoreita ja erinäisiä hyvinvointimittareita (esim. YK:n Human Development Index). Aineistoja voi tarkastella myös Internet-selaimen kautta.

Aineisto on ladattavissa ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.