ESS Kärkituloksia

ESS Kärkituloksia -sarjassa esitellään ESS-tuloksia eri aihealueista erityisesti vertailevasta perspektiivistä. Raporttien kirjoittajat kuuluvat tutkimusryhmiin, joiden aloitteesta ESS:ään on sisällytetty kutakin aihealuetta tutkivia moduuleja. Tällä hetkellä sarjasta on suomennettu terveyseroja sekä luottamusta oikeuslaitokseen tarkastelevat raportit:

ESS Kärkituloksia: Terveyserot Euroopassa

ESS Kärkituloksia: Luottamus oikeuslaitokseen

Raportteja on saatavilla useammista aiheista englanninkielisenä ESS:n kotisivuilta.