Moduulien aiheet

ESS:n kyselylomake koostuu sekä joka kierroksella samanlaisena toistuvasta ydinmoduulista että vaihtuvista moduuleista, jotka suunnitellaan joka kierrokselle erikseen. Kahdeksannen kierroksen (vuoden 2016 aineisto) vaihtuvissa moduuleissa tarkasteltiin eurooppalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja energiaan sekä näkemyksiä hyvinvointipolitiikasta.

YDINMODUULIEN TOISTUVAT KYSYMYKSET TARKASTELEVAT SEURAAVIA AIHEITA:

• Tiedotusvälineiden seuraaminen, politiikka, instituutioita kohtaan tunnettu luottamus, maahanmuutto, pelko rikoksen uhriksi joutumisesta, terveys, hyvinvointi, yleiset arvot sekä väestölliset taustatekijät

Lisätietoja ydinmoduuleista löydät täältä.

VAIHTUVIEN MODUULIEN TÄHÄNASTISIA AIHEITA:

• Maahanmuutto, kansalaisuus ja demokratia (kierros 1, 2002)
• Taloudellinen moraali, työ, perhe ja hyvinvointi sekä terveys ja hoitoon hakeutuminen (kierros 2, 2004)
• Elämänvaiheiden ajoittuminen, henkilökohtainen hyvinvointi (kierros 3, 2006)
• Ikääntyminen ja ikäsyrjintä, hyvinvointipolitiikkaa koskevat asenteet (kierros 4, 2008)
• Poliisia ja oikeuslaitosta kohtaan tunnettu luottamus (kierros 5, 2010)
• Käsitykset ja arviot demokratiasta, henkilökohtainen hyvinvointi (kierros 6, 2012)
• Maahanmuuttoa koskevat asenteet (kierros 7, 2014)
• Ilmastonmuutos ja energia, hyvinvointipolitiikkaa koskevat asenteet (kierros 8, 2016)
• Elämänvaiheiden ajoittuminen (kierros 9, 2018, uusintakierros)
• Oikeudenmukaisuus (kierros 9, 2018)
• Demokratia (kierros 10, 2021, uusintakierros)
• Digitaaliset sosiaaliset kontaktit (kierros 10, 2021)
• Koronaa koskeva lisämoduuli (kierros 10, 2021)
• Sukupuolten tasa-arvo (kierros 11, 2023)
• Terveyden epätasa-arvo (kierros 11, 2023, uusintakierros)
Lisätietoja vaihtuvista moduuleista löydät täältä.