ESS Käyttäjäkysely

Helmi-maaliskuussa 2019 toteutettiin käyttäjäkysely European Social Surveyn suomalaisille käyttäjille. Kyselyllä kartoitettiin sekä tutkijoiden että ESS:ää käyttäneiden opiskelijoiden kokemuksia aineistosta. Tulokset osoittavat, että ESS-aineisto on keskeinen aineistolähde suomalaisille tutkijoille. Tulosten mukaan ESS-aineisto  on selkeästi edistänyt vertailevan kyselytutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tekoa ja vastannut erinomaisesti käyttäjien tieteellisiin tarpeisiin. Vastausten mukaan ESS on myös suosittu aineisto opetuskäytössä.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ESS:n suomalaisten käyttäjien käyttökokemuksia ja käyttötarkoituksia sekä kartoittaa mahdollisia parannusehdotuksia. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, joka sisälti noin 30 kysymystä tai väittämää. Kyselyn otos koostui tutkijoista ja opiskelijoista. Kyselyyn vastasi 52 ESS –käyttäjää.

Kyselyn mukaan ESS-aineistoa on pääasiassa hyödynnetty tieteellisissä julkaisuissa. Kaksi kolmesta vastaajasta (poislukien opiskelijat) on hyödyntänyt ESS-aineistoa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuissa tutkimusartikkeleissa. Lähes yhtä moni on käyttänyt ESS:ää tieteellisissä kirjoissa, monografioissa sekä toimitetuissa teoksissa, samoin kuin konferenssipapereissa sekä akateemisissa seminaareissa. Lisäksi kaksi kolmesta vastaajasta on myös käyttänyt ESS-aineistoa menetelmäopetuksessa tai muussa opetuksessa.

Vastausten perusteella ESS-aineisto on käyttäjilleen monella tavalla hyödyllinen. Jopa neljä viidestä vastaajasta ilmoittaa, että ESS-aineiston myötä mahdollisuudet suorittaa vertailevia analyyseja ovat parantuneet hyvin paljon.