Ehdota kysymyksiä ESS:n 12. kierrokselle

European Social Surveyn kierroksen 12 (2025) vaihtuvien moduuliehdotusten ensimmäinen hakuvaihe on avattu maanantaina 14.2.2022.

Vaihtuvaksi moduuliksi haetaan ehdotuksia, jotka käsittelevät jotakin akateemisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävää teemaa. Ehdotuksilla tulee olla vankka teoreettinen ja tieteellinen perusta, ja hakijaryhmässä tulee olla tutkijoita vähintään kolmesta ESS:ään osallistuvasta maasta. Moduuliehdotukset voivat sisältää korkeintaan 30 kysymystä.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisen hakuvaiheen deadline on 6. toukokuuta 2022. Lopulliset valinnat tehdään toisen hakuvaiheen jälkeen loppuvuodesta 2022. Valinnat tekee ESS:n tieteellinen asiantuntijapaneeli (Scientific Advisory Board). Jatkoon valitut moduuliehdotukset kehitetään valmiiksi moduuleiksi yhteistyössä ESS:n tieteellisten asiantuntijoiden (Core Scientific Team) kanssa vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja hakuprosessista sekä aiemmista vaihtuvista moduuleista löytyy ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.