Ehdota kysymyksiä ESS:n 13. kierrokselle

European Social Surveyn 13. kierrokselle (2027) haetaan ehdotuksia vaihtuviksi kysymysmoduuleiksi. Haku on avattu maanantaina 8.1.2024.

Vaihtuvaksi moduuliksi haetaan ehdotuksia, jotka käsittelevät jotakin akateemisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävää teemaa. Ehdotuksilla tulee olla vankka teoreettinen ja tieteellinen perusta, ja hakijaryhmässä tulee olla tutkijoita vähintään kolmesta ESS:ään osallistuvasta maasta. Moduuliehdotukset voivat sisältää korkeintaan 30 kysymystä. Aiemmista moduulihauista poiketen ehdottaa voi myös 15 kysymyksen mittaisia pienempiä moduuleita, mikäli niiden kartoittama aihealue ei vaadi suurempaa määrää kysymyksiä.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisen hakuvaiheen deadline on 26.4.2024. Lopulliset valinnat tehdään toisen hakuvaiheen jälkeen loppuvuodesta 2024. Valinnat tekee ESS:n tieteellinen asiantuntijapaneeli (Scientific Advisory Board). Jatkoon valitut moduuliehdotukset kehitetään valmiiksi moduuleiksi yhteistyössä ESS:n tieteellisten asiantuntijoiden (Core Scientific Team) kanssa vuosien 2025-2026 aikana.

Lisätietoja hakuprosessista sekä aiemmista vaihtuvista moduuleista löytyy ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.