ESS-aineisto esillä Itä-Suomen yliopistolla

Professori Heikki Ervasti esittelee ESS-aineistoa ja sen käyttöä Itä-Suomen yliopiston DDR (Data Driven Research Collaboration Group) -verkoston seminaarissa 29.5. klo 12.
Seminaari pidetään etäyhteydellä.

Lisätietoja: https://sites.uef.fi/data-driven-research/lunch-seminar/