ESS:n tutkimustapa muuttuu

Kierroksella 13 (2027) ESS:n tutkimutapa muuttuu kaikissa maissa kasvokkain tehtävistä haastatteluista itse täytettävään (verkko ja paperi)kyselyyn. Kierroksella 12 (2025)  aineiston keruu toteutetaan sekä itse täytettävänä kyselynä ja haastatteluina.