Hyvinvointia selittävät tekijät vaihtelevat väestöryhmittäin – Hyvinvointi riippuu vahvimmin työstä, toimeentulosta ja terveydestä

Tutkija, HTT Takis Venetoklis selvitti tutkimuksessaan European Social Survey -aineiston avulla sitä, onko subjektiivisen hyvinvoinnin suhde yksilötason sosioekonomisiin taustatekijöihin samanlainen eri väestöryhmissä kuin koko aineistossa. Tiivistelmän tutkimuksen tuloksista löydät tästä linkistä.