Internet-paneelin kyselyehdotusten toinen haku aukeaa maaliskuussa

ESS:n uuteen vuonna 2022 kerättävään Internet-paneeliin haetaan toistamiseen kysymysehdotuksia ensi maaliskuun aikana. Tämä 12 maassa toteutettava kysely koostuu kuudesta kierroksesta, jotka kukin sisältävät 60 kysymystä. Kyselyn vastaajat rekrytoidaan seuraavan ESS-kierroksen yhteydessä.

Tulevassa haussa hakijat voivat ehdottaa 15-20 kysymystä kyselyn neljännelle ja viidennelle kierrokselle.

Kyselyn aiemmille kierroksille sisältyvät moduulit valittiin marraskuussa 2020. Ilmastopolitiikkaa tarkastelevassa moduulissa on mukana myös yksi Suomen ESS-tiimin jäsen.

Ehdotuksilla tulee olla yhteiskunnallisesti merkittävä, yhtenäinen aihealue sekä vankka teoreettinen perusta. Varsinainen hakuilmoitus julkaistaan ensi maaliskuun aikana. Lisätietoja ESS:n kansainvälisillä kotisivuilla.