Kierroksen 10 kyselylomake on julkaistu

ESS on julkaissut kierroksella 10 käytetyn kyselylomakkeen englanninkielisen source-version sekä muuta kierroksen 10 aineistoon liittyvää dokumentaatiota.

Lomakkeelta selviää ESS:n 10. kierroksella käytetyt tarkat kysymysmuotoilut, vaihtuvat moduulit mukaan lukien.  Lisäksi ESS:n ydinmoduuliin on tehty pieniä muutoksia. Vaihtuvien moduulien aiheina olivat näkemykset demokratiasta ja demokratian toimivuudesta sekä digitaaliset sosiaaliset kontaktit.

Kymmenennen kierroksen aineistonkeruu toteutettiin tietyissä maissa käyntihaastattelun sijaan itsetäytettävänä posti- ja internet-kyselynä. Myös itsetäytettävä lomake on nyt ladattavissa ESS:n kotisivuilta.

Lomakkeet ovat ladattavissa ESS: kansainvälisiltä kotisivuilta.