Moduulihaku kierrokselle 12 aukeaa helmikuussa

Haku European Social Surveyn kierroksen 12 (2025) vaihtuviin moduuleihin aukeaa helmikuun 2022 aikana.

Vaihtuvaksi moduuliksi voi ehdottaa korkeintaan 30 kysymystä, jotka käsittelevät jotakin akateemisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävää teemaa. Ehdotuksilla tulee olla vankka teoreettinen ja tieteellinen perusta, ja hakijaryhmässä tulee olla tutkijoita vähintään kolmesta ESS:ään osallistuvasta maasta.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisen hakuvaiheen deadline on toukokuussa 2022, ja lopulliset valinnat tehdään loppuvuodesta 2022. Valinnat tekee ESS:n tieteellinen asiantuntijapaneeli (Scientific Advisory Board). Jatkoon valitut moduuliehdotukset kehitetään valmiiksi moduuleiksi yhteistyössä ESS:n tieteellisten asiantuntijoiden (Core Scientific Team) kanssa vuoden 2023 aikana.

Kierroksen 11, jonka aineisto kerätään vuonna 2023, vaihtuviksi moduuleiksi on valittu terveyseroja käsittelevä moduuli (toisto kierrokselta 7) sekä uusi moduuli, joka mittaa sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevia asenteita.

Lisätietoja hakuprosessista sekä aiemmista vaihtuvista moduuleista löytyy ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.