TSE exe Executive MBA (EMBA) on johtamisosaamisen kehittämisohjelma.

TSE exe Executive MBA on AACSB-akkreditoitu, työn ohessa suoritettava, noin kaksivuotinen ohjelma laaja-alaisissa asiantuntija- tai johtamistehtävissä toimiville tulevaisuuden suunnannäyttäjille. Ohjelma vahvistaa osallistujan johtamis-ja liiketoimintaosaamista sekä avartaa ennakointiajattelua ja syventää tulevaisuusosaamista alati muuttuvassa kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Toisin sanoen TSE exe EMBA

 • vahvistaa ja tukee kykyä toimia tulevaisuusorientoituneena johtajana, jolla on kyky strategiseen ajatteluun, tulevaisuuden ennakointiin ja päätöksentekoon muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • keskiössä on liiketoimintaosaaminen globaalissa maailmassa, jossa verkostoilla, ekosysteemeillä ja vastuullisuudella on entistä suurempi merkitys.

Osallistuja haastetaan innovointiin, ongelmanratkaisuun ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä toimimiseen maailmassa, jossa muutos on jatkuvaa. Uudistava toiminta ja uudet toimintamallit ovat elinehto kaikenlaisille organisaatioille. Keskeistä on myös kasvaminen johtajana tai asiantuntijana sekä visionäärisen ennakointiajattelun soveltaminen arkijohtamisen työkaluksi. Ohjelman aikana haastamme osallistujat pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämään niitä edelleen sekä samalla kehittämään omaa työtehtäväänsä ja organisaatiotaan.

TSE exe Executive MBA on rakenteltaan modulaarinen ja englanninkielinen. Ohjelma on mahdollista suorittaa myös osittain suomen kielellä.

Seuraava EMBA alkaa toukokuussa 2020: hinta 35 800 €* (+ alv 24%) hinta ei sisällä ulkomaan opintojaksoja.

Lue lisää TSE exe Executive MBA-ohjelmakokonaisuudesta sekä ilmoittaudu seuraavaan EMBA-infoon englanninkielisiltä TSE exe Executive MBA-sivuiltamme. 

TSE exe Executive MBA

Miksi EMBA? hyödyt osallistujalle

Ohjelman hyödyt osallistujalle:

 • Laaja-alainen ja holistinen ymmärrys kansainvälisestä liiketoiminnasta
 • Monialainen Osaajien yhteisö, joilla on monipuolinen ja yhteinen intohimo uudistavaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • Yrittäjämäinen toimintatapa auttaa uusien hankkeiden kehittämisessä sekä uusien innovatiivisten ideoiden läpiviemisessä organisaatiossa
 • Vahvistunut johtamis- ja liiketoimintaosaaminen
 • Syventyneet coaching, mentorointi, viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Visionäärinen, ennakoiva ja rohkea ajattelutapa vaativissa kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä
 • Henkilökohtainen osaamisenkehittämispolku osallistujan taustan, osaaamisen, kokemuksen ja kiinnostuksen mukaisesti

Miksi EMBA? hyödyt organisaatiolle

 • Huippuosaamista liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueille
 • Päivitettyjä toimintamalleja, tiedot ja asiantuntemusta, jotka soveltuvat välittömästi osallistujan organisaation hyödyksi
 • Tehtävät ja portfoliotyö palvelevat organisaation kehittämistarpeita tarjoamalla konkreettisia ideoita ja ratkaisumalleja sekä parhaimmillaan tuovat taloudellista hyötyä
 • Uusia taitoja ja työkaluja tulevaisuusajatteluun ja strategiseen ennakointiin
 • Laajentaa organisaation verkostoja, muodostaa Osaajien yhteisön
 • Sitouttaa ja palkitsee organisaation avainhenkilöt

TSE exe EMBA Alumni tarinoita

“Muutos tehtiin työkaluilla jotka EMBA -opinnoissa sain. Halusin painottaa opinnoissani strategiatyötä, ja koulutuksen sisällöt peilautuivat koko kolmen vuoden ajan siihen, mitä työssäni tapahtui. Niihin samoihin työkaluihin olen palannut monta kertaa sen jälkeen, kun valmistuin EMBA:sta vuonna 2014.”/ Antti Järvinen Jimm’s PC Storen toimitusjohtaja  Lue lisää

“Oma työurani edellyttää jatkuvaa opiskelua ja kouluttautumista. Erikoislääkärin ja dosentin pätevyydet saavutettuani olin valmis etenemään johtotehtäviin, mutta lääketieteellinen koulutus ei antanut mielestäni riittäviä valmiuksia asiantuntijaorganisaation johtamiseen liiketoimintaosaamisesta puhumattakaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ymmärtänyt johtamiskoulutuksen merkityksen, ja nykyisessä työtehtävässäni leikkausyksikön osastonylilääkärinä sovellan EMBA-koulutuksessa oppimaani käytäntöön joka ikinen päivä. Turun EMBA-koulutukseen osallistuminen on antanut minulle tarvittavat instrumentit ja varmuuden siitä että pystyn johtamaan huippuosaajista koostuvaa organisaatiotani parhaalla mahdollisella tavalla.

Ilman EMBA-koulutusta olisin organisaationi muutosjohtajana SOTE-uudistuksen edessä kuin suunnistaja metsässä ilman kompassia ja karttaa.” / Anu Maksimow Osastonylilääkäri TYKS

Olemme AACSB-akkreditoitu ohjelma

 

Ota yhteyttä

Miia Tammisto-Lehtinen Customer Relations Coordinatormiia.tammisto-lehtinen@utu.fi+358 50 573 3671​
Ulla Heinonen TSE exe Directorulla.heinonen@utu.fi+358 50 591 7199
Terhi Alatalo Koulutuspäällikköterhi.alatalo@utu.fi+358 ​50 5019830

TSE exe EMBA

Tulevaisuuksien johtajille, joilla on rohkeutta ja motivaatiota kehittää johtamisosaamistaan!