TSE exe EXECUTIVE MBA (EMBA)

TSE exe EMBA – Tulevaisuuksien johtajille

 

Lähetä viesti – kerromme lisää!

Lataa esite

Ilmoittaudu verkkoinfoon

Aloitukset: Tammikuu, toukokuu ja syyskuu
Kesto: 2,5 vuotta
Koulutuspäivien määrä
: 46
ECTS: 90
Hinta: 38 800 € (+ alv) + 2 kv-jaksoa

 


TS
E exe Executive MBA (EMBA) on AACSB-akkreditoitu, työn ohessa suoritettava johtamisen-kehittämisohjelma laaja-alaisissa johtamis- tai asiantuntijatehtävissä toimiville tulevaisuuden suunnannäyttäjille.

TSE exe EMBA yhdistää viimeisimmän tutkimustiedon sekä yksityisen ja julkisen sektorin käytännön tarpeiden ymmärtämisen.

Koulutukseen osallistuva haastetaan innovointiin, ongelmanratkaisuun, uuden liiketoiminnan luomiseen sekä toimimiseen muuttuvassa maailmassa, jossa uudistuminen ja uudet toimintamallit ovat elinehto kaikenlaisille organisaatioille.

Lue lisää EMBAsta, sen sisällöstä ja toteutuksesta

 TSE exe EMBAn ydinteemat 

 • Visionäärinen johtajuus
 • Globaali liiketoiminnan ymmärrys
 • Henkilökohtainen johtajuuden kasvu
 • Innovaatiot ja uusien yritysten luominen

Ohjelman aikana haastamme osallistujat pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämään niitä edelleen sekä samalla kehittämään omaa työtehtäväänsä ja organisaatiotaan.

Keskeistä on henkilökohtainen kasvaminen johtajana tai asiantuntijana sekä visionäärisen ennakointiajattelun soveltaminen arkijohtamisen työkaluksi.

Ulkomaan opintojaksot täydentävät EMBA-opintoja avartamalla näkemyksiä sekä antamalla ainutlaatuisia näkökulmia ja kokemuksia eri puolilta maailmaa.

Ohjelman aikana laaditaan Integrated EMBA portfolio, joka koostuu moduulikohtaisista tehtävistä sekä henkilökohtaista johtamisosaamista syventävistä kehittymisprosesseista. Ohjelma sisältää monipuolisia ja erilaisia yksilö-, pienryhmä- ja oppimisprosesseja.

Miksi TSE exe EMBA?

EMBA-ohjelman osallistujana:

 • Kehityt visionääriseksi johtajaksi, joka on tulevaisuusorientoitunut, kykenee strategiseen ennakointiin ja päätöksentekoon sekä liiketoiminnan uudistamiseen.
 • Hiot taitojasi muiden kannustamiseksi ja inspiroimiseksi ja johtaaksesi muutosta.
 • Syvennät ymmärrystäsi globaalin liiketoiminnan toimintaympäristöistä ja dynamiikasta painottaen ekosysteemejä, verkostoja ja globaalia liiketoiminnan kehitystä.
 • Kehität näkemyksiäsi sidosryhmien johtamisesta, sosiaalisesta yrittäjyydestä ja yritysten vastuullisesta toiminnasta.
 • Opit hyödyntämään reflektiota ja palautetta johtamisidentiteettisi vahvistamisessa osana ammatillista kehitystäsi.
 • Opit tunnistamaan ja hyödyntämään tuottoisia mahdollisuuksia konkreettisten ideoiden ja ratkaisujen avulla uuden liiketoiminnan luomiseen.
 • Panostat vahvasti innovatiivisuuteen, luovuuteen, uudistumiseen ja yrittäjähenkiseen ajatteluun henkilökohtaisessa sekä organisaatiosi kehityksessä.

Kenelle EMBA on tarkoitettu?

TSE exe MBA on tarkoitettu johtajille, asiantuntijoille ja yrittäjille, joilla on:

 • Kandidaatin tutkinto tai vastaava työkokemus
 • Vähintään 5 vuoden työkokemus vaativasta asiantuntija- tai johtotehtävästä tai vastaava johtamiskokemus
 • Hyvä englannin kielen taito
 • Rohkeutta ja motivaatiota kehittää organisointi- ja johtamistaitojaan

Miten opiskelu on toteutettu?

Modulaarisuus tuo koulutuspolkuusi joustavuutta ja yksilöllisyyttä 

TSE exe EMBA ohjelma koostuu viidestä moduulista. Modulaarisen rakenteen ansiosta voit aloittaa EMBA-ohjelman joustavasti ja yksilöllinen koulutuspolkusi voidaan suunnitella parhaiten aikatauluihisi sopivaksi.

Osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka perustuu organisaation ja osallistujan asettamiin tulevaisuuden osaamistavoitteisiin.

Jokainen TSE exe EMBA -moduuli sisältää moduulikohtaisen tehtävän, jonka avulla osallistuja syventää ymmärrystään moduulin teemoista ja soveltaa oppimistaan suoraan organisaationsa hyödyksi sekä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseensä.

Miksi investoisit EMBAan?

Organisaatiosi hyötyy

 • Huippuosaamista kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueille
 • Tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistäminen
 • Konkreettiset ratkaisumallit ja ideat ajankohtaisiin haasteisiin
 • Uusia johtamistaitoja ja -työkaluja tulevaisuusajatteluun ja strategiseen ennakointiin
 • Avainhenkilöiden sitouttaminen ja palkitseminen
 • Taloudellinen hyöty kehittämistehtävien myötä
 • TSE exe Osaajien Yhteisö-organisaatiot osaksi omia verkostoja

Osallistuja hyötyy

 • Kehität visionääristä johtamistasi, ennakointiosaamistasi sekä saat rohkeaa ajattelutapaa johtamiseen
 • Uusia näkökulmia ja ymmärrystä vaativasta kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä
 • Työkaluja innovointiin- ja hankehitysprosesseiden läpiviemiseen
 • Vahvistat omaa johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi
 • Pääset kehittämään coaching-, mentorointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • Saat uusia laajoja ja moniammatillisia asiantuntijaverkostoja osaksi omaan työtäsi

Tulet osaksi Osaajien yhteisöä

 • Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä
 • Osaajien yhteisössä tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä TSE exe johtamiskoulutuksen sosiaalisista hyödyistä
 • Osallistujiemme mielestä yksi merkityksellisimmistä koulutuksen hyödyistä
 • Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia
 • Osaajien yhteisö syventää osaamista ja kehittymistä
 • Laaja ja monialainen yhteisö, joka muodostuu osallistujista, organisaatioista, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista

Lue osallistujien kokemuksia

Lisätietoja

Barbara Malmström.
Barbara Malmström Koulutuspäällikkö+358 50 466 1888
Ulla Heinonen TSE exe johtaja
Ulla Heinonen TSE exe Johtaja+358 50 591 7199