Ihmisiä usean näytön edessä. EMBA kansikuva, EMBA:an osallistuva haastetaan innovointiin, ongelmanratkaisuun ja uuden liiketoiminnan luomiseen

Executive MBA

Inspiring visionary leaders.

TSE exe Executive MBA

Executive MBA koulutuksen AACSB-akkreditoinnin tunnus
TSE exe Executive MBA (EMBA) on AACSB-akkreditoitu, työn ohessa suoritettava, noin kaksivuotinen ohjelma laaja-alaisissa johtamis- tai asiantuntijatehtävissä toimiville tulevaisuuden suunnannäyttäjille.

Executive MBA -ohjelma yhdistää viimeisimmän tutkimustiedon sekä yksityisen ja julkisen sektorin käytännön tarpeiden ymmärtämisen. Koulutukseen osallistuva haastetaan innovointiin, ongelmanratkaisuun ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä toimimiseen maailmassa, jossa muutos on jatkuvaa.

Uudistava toiminta ja uudet toimintamallit ovat elinehto kaikenlaisille organisaatioille. Keskeistä on myös kasvaminen johtajana tai asiantuntijana sekä visionäärisen ennakointiajattelun soveltaminen arkijohtamisen työkaluksi. Ohjelman aikana haastamme osallistujat pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämään niitä edelleen sekä samalla kehittämään omaa työtehtäväänsä ja organisaatiotaan.

Ulkomaan opintojaksot täydentävät EMBA-opintoja avartamalla näkemyksiä sekä antamalla ainutlaatuisia näkökulmia ja kokemuksia eri puolilta maailmaa.

EMBA-INFOTILAISUUDET VERKOSSA

TSE exen moduulirakenne

TSE exe moduulit ja ohjelmakokonaisuus, kennokuvio.

Integrated EMBA Portfolio

 • The Integrated EMBA portfolio is gathered during the EMBA studies. It contains an integrated analysis and reflection of the learning journey in terms of developing yourself and your organisation.
 • At the beginning of the Integrated Executive MBA Portfolio process, the participant will set personal, professional, and organisational goals.
 • The Portfolio process provides up-to-date practices, knowledge, and expertise that can be instantly applied for the benefit of the organisation.

TSE exe Executive MBA

Ohjelman hyödyt osallistujalle

 • Visionäärinen, ennakoiva ja rohkea ajattelutapa johtamiseen
 • Uudet näkökulmat ja ymmärrys vaativasta kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä
 • Yrittäjämäinen ote innovointi- ja hankehitysprosesseissa
 • Vahvistunut johtamis- ja liiketoimintaosaaminen
 • Syventyneet coaching-, mentorointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • TSE exe Osaajien Yhteisö kokemuksien vaihtoa ja osaamisen kehittymistä rikastuttamaan

Ohjelman hyödyt organisaatiolle

 • Huippuosaamista kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueille
 • Tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistäminen
 • Konkreettiset ratkaisumallit ja ideat ajankohtaisiin haasteisiin
 • Uusia johtamistaitoja ja -työkaluja tulevaisuusajatteluun ja strategiseen ennakointiin
 • Avainhenkilöiden sitouttaminen ja palkitseminen
 • Taloudellinen hyöty kehittämistehtävien myötä
 • Osaajien Yhteisö -organisaatiot osaksi omia verkostoja

EMBA-ohjelma lyhyesti

 • Työn ohessa suoritettava kansainvälisen liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittämisohjelma
 • Integrated EMBA portfolio koostuu moduulikohtaisista tehtävistä sekä henkilökohtaista johtamisosaamista syventävistä kehittymisprosesseista
 • Monipuoliset yksilö-, pienryhmä- ja oppimisprosessit
 • Kaksi kansainvälistä opintoviikkoa
 • Kesto n. 2 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen
 • 2–3 koulutuspäivää/kk, yhteensä 46 päivää
 • 90 ECTS (European Credits) opintopistettä
 • Joustavat aloitusajankohdat vuosittain
 • TSE exe JOKOnomeille oma koulutuspolku, joka alkaa kesäkuussa

EMBA-ohjelman hinta on 38 000 € (+ alv 24%) sekä kansainvälisten opintoviikkojen kulut toteutustavasta riippuen.

TSE exe core themes

Visionary leadership

Become a visionary leader who is future-oriented, capable of business foresight, strategic thinking and decision making. To lead change initiatives you will practice skills to stimulate and inspire others.

Global business excellence

Gain knowledge on global business excellence and dynamics with emphasis on ecosystems, networks and global business development. Develop your views on stake holder management, social enterprise and corporate social responsibility.

Personal growth

Draw on importance of self-reflection and feedback in enhancing leadership identity as part of professional development.

Innovation and new business creation

Learn to recognize and exploit disruptive opportunities with tangible ideas and solutions of new business creation. Strive for innovation, creativity, renewal and entrepreneurial mindset when fostering growth.

Ota yhteyttä

Miia Tammisto-Lehtinen TSE exen asiakasvastaava
Miia Tammisto-Lehtinen Asiakasvastaavamiia.tammisto-lehtinen@utu.fi+358 50 573 3671​
Ulla Heinonen TSE exe johtaja
Ulla Heinonen TSE exe Johtajaulla.heinonen@utu.fi+358 50 591 7199
Hannele Järvenpää TSE exe kehitysjohtaja
Hannele Järvenpää Kehitysjohtajahannele.jarvenpaa@utu.fi+358 50 583 9516​ ​​