TSE EXE YRITYSOHJELMAT

TSE exe yritysohjelmat – organisaation avainhenkilöille

Aloitus: Tammikuu
Kesto:
6-8 kuukautta
Koulutuspäivien määrä:
11-14
ECTS:
15
Hinta on sidottu yrityskohtaisiin osallistujamääriin:
≥ 4 osallistujaa 6 900 €/henkilö/yritys (+ alv)
2-3 osallistujaa 7 700 €/henkilö/yritys (+ alv)
1 osallistuja 8 500 € (+ alv)

TSE exe yritysohjelmat ovat johtamisen kehittämisohjelmia, jotka keskittyvät organisaation tulevien avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen syventämiseen, vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. Parhaimmillaan yritysohjelma toimii osana yrityksen johtamisosaamisen kehittämiskokonaisuutta sekä organisaation sisäisen verkoston ja yhteistyön vahvistajana.

Yritysohjelmat toteutetaan usean yrityksen yhteisenä, monialaisena kokonaisuutena, jossa mukana olevilla yrityksillä voi olla yhteisiä osaamisen kehittämiskohteita tai yhteistyön syventämistavoitteita.

Ohjelman yrityksillä on mahdollisuus nimetä organisaatioistaan vastuuhenkilöt, jotka varmistavat osallistujien kehittymisen ohjelman eri teemoissa.

Lue lisää yritysohjelmista, niiden sisällöstä ja toteutuksesta

Yritysohjelman ydinteemoja

Yritysohjelmat kehittävät osallistujien ja organisaatioiden

 • Tulevaisuusajattelutaitoja ja ennakointivalmiuksia
 • Kestävää, globaalia liiketoimintaosaamista sekä vaikuttavuuksien ja kytkeytyneisyyksien näkökulmien tunnistamista
 • Henkilökohtaistettua, kokonaisvaltaista johtamisosaamista sekä oman toimenkuvaa ja organisaatiota

Kehittämistyö

Kehittämistyö

Ohjelman aikana osallistuja laatii kehittämistyön, joka tukee osallistujan oman osaamisen kehittymistä ja sen soveltamista omaan tehtävään, organisaatioon ja yritykseen. Keskeistä on, että kehittämistyö voidaan hyödyntää organisaation/osallistujan toiminnassa. Kehittämistyö -prosessia ohjaa sekä johtamiskoulutuksien parissa toiminut akateeminen ohjaaja että organisaation sisäisen ohjaaja.

Räätälöidyt yritysohjelmat

Teemme asiakkaillemme erikseen suunniteltuja, räätälöityjä liiketoiminta- ja johtamisosaamisen valmennusratkaisuja. Kaiken toimintamme lähtökohtana on organisaation strategiset kehitystarpeet yksilöidyn ratkaisun toteuttamiseksi. Toteutamme myös kansainvälisiä räätälöityjä valmennusohjelmia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Esimerkkejä räätälöidyistä yritysohjelmista

Sosiaali- ja terveysalan valmennusohjelma

Keskeiset teemat: lisätä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa alueella toimivien esimiesten liiketoimintaosaamista ja johtamis- ja esimiestaitoja, verkostoitumista unohtamatta.

Miksi investoisit yritysohjelmaan?

Yrityksesi hyötyy

 • Tukee yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja
 • Sitouttaa motivoituneen työntekijän
 • Vahvistaa osallistujien osaamista esimies- ja asiantuntijatyössä
 • Kehittää ennakointiajattelua ja tulevaisuustyöskentelyä
 • Laajentaa osallistujien ja yritysten verkostoja
 • Ohjelma yhdistää avoimen ja räätälöidyn valmennuksen hyödyt kustannustehokkaasti
 • Konsortio-ohjelma vahvistaa osallistuvien yritysten yritysmielikuvaa, sitouttaa motivoituneet työntekijät, ja auttaa yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja.

Avainhenkilöiden ja motivoituneiden potentiaalien palkitseminen ja sitouttaminen

 • Henkilö on tavoitteellinen ja potentiaalinen tulevaisuuden avaintekijä organisaatiossa
 • Henkilö on motivoitunut kehittämään itseään esimiehenä tai asiantuntijana tai
 • Henkilö tarvitsee urallaan laajempaa kokonaiskuvaa yrityksen liiketoiminnasta

Tulet osaksi Osaajien yhteisöä

 • Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä
 • Osaajien yhteisössä tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä TSE exe johtamiskoulutuksen sosiaalisista hyödyistä
 • Osallistujiemme mielestä yksi merkityksellisimmistä koulutuksen hyödyistä
 • Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia
 • Osaajien yhteisö syventää osaamista ja kehittymistä
 • Laaja ja monialainen yhteisö, joka muodostuu osallistujista, organisaatioista, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista

Lisätietoja

Marika Hänninen Koulutuspäällikkö+358 40 709 6513
Hannele Järvenpää TSE exe kehitysjohtaja
Hannele Järvenpää Kehitysjohtaja+358 50 583 9516​ ​​
Heli Brander Koulutuspäällikkö, asiakkuudet+358 40 507 5032