Älä seuraa - johda!

INSPIROIMME JA HAASTAMME TULEVAISUUDEN JOHTAJUUTEEN

Next EMBA journey starts September 2019

JOKO alkaa syyskuussa, vielä ehdit mukaan!

TSE exe – johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä

Turun yliopiston TSE exe on johtamisosaamisen kehittämiskumppani tulevaisuuden johtajille. Olemme monialaisten osaajien yhteisö.

TSE exe yhdistää toiminnassaan akateemisen tiedon vahvaan käytännön yrityselämän tuntemukseen -olemme sillanrakentajia. Meille on tärkeää asiakkaiden strategisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja niihin sopivien ratkaisujen rakentaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. TSE exen johtamiskoulutusten osallistujat ja kouluttajat muodostavat tulevaisuuden osaajien yhteisön, joka mahdollistaa osaamisen, menetelmien ja työkalujen hyödyntämisen suoraan käytönnön työelämään.

Sitoudumme kumppanuuteen. Inspiroimme ja haastamme tulevaisuuden johtajuuteen.

Anna Godenhjelm, Wallac Oy, PerkinElmer

TSE exen johtamiskoulutusohjelmat kuten JOKO, EMBA ja CFP (Certified Foresight Professional) syventävät henkilökohtaista johtajuutta. Liiketoimintaosaamista kehittäviä ohjelmia ovat mm. Vaikuttava johtaminen, Hankintojen johtaminen sekä Analysoi itse -päätöksenteon työkalut ja Tiimit digitaalisessa työympäristössä. Ajankohtaisista ohjelmistamme mm. Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa sekä sote-alan ohjelmamme toteutamme yhdessä yhteistyöverkostomme kautta.

TSE exen johtamisenkehittämisohjelmien lähtökohtana  on organisaatiosi tai yrityksesi kehittämiskohdat ja uudet ratkaisumahdollisuudet yksilöidysti.

 

Ota yhteyttä
keskustellaan lisää