Ilmakuva Turun Tuomiokirkosta, aurajoesta ja kaupungin kirjastosta. Turku tarjoaa mainiot puitteet opiskeluun ja elämiseen.

Älä seuraa - johda!

INSPIROIMME JA HAASTAMME TULEVAISUUDEN JOHTAJUUTEEN.

TSE exe – johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä

TSE exe – johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä

TSE exe yhdistää toiminnassaan akateemisen tiedon vahvaan käytännön yrityselämän tuntemukseen. Meille on tärkeää asiakkaiden strategisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja niihin sopivien ratkaisujen rakentaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. TSE exen johtamiskoulutusten osallistujat ja kouluttajat muodostavat tulevaisuuden osaajien yhteisön, joka mahdollistaa osaamisen sekä menetelmien ja työkalujen hyödyntämisen suoraan käytännön työelämässä. Sitoudumme kumppanuuteen. Inspiroimme ja haastamme tulevaisuuden johtajuuteen.

Johtamiskoulutukset ja liiketoimintaosaaminen

Ohjelmistamme saat valmiuksia päätösten tekemiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, asiakasrajapinnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä talouden johtamiseen. Vahvistat strategista työskentelyäsi ja virtuaalista, monikansallista- ja kulttuurista johtajuuttasi sekä luot vahvaa, eteenpäin luotaavaa tulevaisuusosaamista. Henkilökohtainen asiantuntijuutesi syvenee ja kokonaisvaltainen johtajuutesi saa uusia näkökulmia ja entistä laajempaa vaikuttavuutta.

Modulaarisen ohjelmarakenteemme ansiosta sovitat opintosuunnitelmasi palvelemaan osaamistasi ja elämäntilannettasi. Sinä sitoudut kehittämään osaamistasi, me inspiroimme ja haastamme sinua läpi matkan.

TSE exe sosiaalisessa mediassa